РОЗВИТОК SOFT SKILLS У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Розвиток soft skills у сфері публічного управління та адміністрування

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Очна (денна)
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 28 вересня 2021 р. № 156-21
Напрям:
 • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
 • Впровадження змін
 • Комунікація та взаємодія
 • Лідерство
 • Прийняття ефективних рішень

Опис програми:

 

 

 

 

 

 

зміст програми

 

 • Тема. 1. Розуміння лідерства (політичне і адміністративне лідерство). Цінності і стилі лідерства.
 • Тема 2. Мислення: важливість критичного, креативного і системного мислення для публічного службовця.
 • Тема 3. Емоційний інтелект в публічному управлінні.
 • Тема 4. Клієнтоцентричність і дизайн-мислення.
 • Тема 5. Комунікаційні здібності і ораторське мистецтво у публічній сфері.
 • Тема. 6. Тайм-менеджмент і розвиток організаторських здібностей.
 • Тема 7. Стрес-менеджмент та подолання кризових ситуацій.
 • Тема 8. Управлінські компетентності публічних службовців.
 • Тема 9. Навички управління командою, проєктом, процесом.
 • Тема 10. Вирішення проблем та прийняття рішень для управління.
 • Тема 11. Вміння бути ментором та необхідність саморозвитку.

  Загальна мета

Підвищення рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок керівників територіальних громад і апаратів органів місцевого самоврядування щодо лідерства і менеджменту в рамках реформи децентралізації

 Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

теоретичних основ, принципів і стилів лідерства та менеджменту;

типів і теорій мислення;

особливостей емоційного інтелекту, дизайн-мислення та тайм-менеджменту в публічній сфері;

інструментів та підходів оцінювання стресостійкості;

особливостей менторства і клієнтоцентричності

уміння

використовувати теоретичні інструменти в управлінській і організаційній діяльності;

розвивати критичне, креативне і системне мислення;

здійснювати когнітивну гнучкість;

використовувати свої знання для ідентифікації проблем та їх вирішення;

бути ментором

навички

вирішення проблем зацікавлених сторін;

саморозвитку та організаційного навчання;

комунікації, взаємодії та співпраці в команді і проєктній діяльності;

визначення та вирішення проблем та прийняття ефективних рішень

 Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Лекції з використанням інтерактивних презентацій, практична робота з інструментами е-навчань, майстерня

 Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назва вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

-

 

Назва дистанційного етапу/модулю

-

 Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

відвідування занять – 70%

підсумковий контроль – 30%

Форми підсумкового контролю

комп'ютерне тестування

Додаткова інформація:

Ознайомитись с детальною інформацією та вартістю навчання можна на офіційному сайті РЦПК: Ознайомитись


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:
<p>Диплом про завершення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти</p>


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Кропивницький вул.Велика Перспективна 55

інше

Інші програми за цим напрямом