РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області

Регіональний центр підвищення кваліфікації Кіровоградської області

Заклад післядипломної освіти

Освітні програми провайдера:

″Актуальні питання державної регуляторної політики″

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета програми: Удосконалення
знань, умінь та навичок щодо здійснення державної регуляторної політики
органами влади та місцевого самоврядування на місцевому (регіональному) рівні.

Перелік
професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямована програма:

-          

нема набору

«Інноваційні форми і методи та психологічні особливості навчання дорослих»

Спеціальна короткострокова програма

Програма розрахована на викладачів, тренерів, працівників центру.  Метою програми є підвищення рівня компетентностей викладачів центру підвищення їх кваліфікації, а саме:...

нема набору

″Управління об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад″

Спеціальна короткострокова програма

Удосконалення
знань та навичок щодо здійснення процесу управління комунальним некомерційним
підприємством
/підприємством комунальної власності територіальних
громад. П

найближчий набір - 19 Жовтня 2020

"Підвищення рівня знань іноземних мов - офіційних мов країн ЄС (англійська мова)"

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

За результатами навчання
слухачі повинні знати:

- основні
граматичні, фонетичні та лексичні особливості мови;

- фундаментальний
англомовний термінологічний матеріал;

- базові
лексикосемантичні структури англійської мови;

- лексико-граматичні стратегії ведення дискусії
іноземною мовою;

уміти:

-...

нема набору

"Актуальні питання управління персоналом у місцевих органах виконавчої влади"

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Програма розрахована на керівників служб управління персоналом місцевих органів виконавчої влади.  Формування та
удосконалення знань та вмінь державних службовців у сфері кадрової політики в
Україні та області.  Сформувати позицію
слухачів щодо основних тенденцій розвитку державного управління та державної...

нема набору
5

"Планування діяльності з внутрішнього аудиту:ідентифікація подій та визначення ризиків"

Спеціальна короткострокова програма

Напрями підвищення кваліфікації, які охоплює програма: державний внутрішній фінансовий контроль в органах державної влади, методика оцінки ризиків, організація здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю.

нема набору

"Актуальні питання ведення діловодства та електронного документообігу в органах виконавчої влади"

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Програма розрахована на набуття необхідних теоретичних знань та практичних навичок складання та оформлення управлінської документації, опанування новацій української ділової мови, технічних навичок. Зокрема актуалізуються: професійні знання основ підготовки документів, звітів;  знання державної мови; особливості електронного врядування та електронної демократії; інформаційна...

нема набору

″Впровадження змін в державних установах та організаціях″

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення
компетентності державних службовців щодо реалізації процесу запровадження змін
в установі чи організаці.

Програма спрямована на підвищення наступних професійних компетентностей:  впровадження змін в діяльність установ
та...

нема набору

«Актуальні питання антикорупційного законодавства в Україні»

Спеціальна короткострокова програма

Програма спрямована на підвищення
теоретичного рівня державних службовців та набуття ними практичних навичок з
питань запобігання проявам корупції в органах державної влади, забезпечення
дотримання вимог антикорупційного законодавства у сфері державного управління, у
досконалення навичок декларування майна, доходів, витрат та...

нема набору

"Публічне управління та адміністрування в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування"

Спеціальна короткострокова програма

Удосконалення знань та навичок щодо: законодавства України, що регулює
питання економіки, власності та земельних відносин; вирішення проблем регіону з
економіки, бюджетного процесу та управління державними фінансами,
інноваційно-інвестиційної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності та соціального
захисту населення.

За результатами навчання слухачі...

нема набору

"Сучасна ділова мова та правопис"

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Програма розрахована на підвищення рівня володіння державною мовою, розуміння її структури, особливостей її словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому.  За результатами навчання слухачі повинні демонтрувати знання структури, норм...

нема набору

"Актуальні питання реформування системи соціальних виплат на сучасному етапі"

Спеціальна короткострокова програма

Програма розрахована на підвищення рівня знань  державних службовців з питань соціальної підтримки та надання соціальних послуг різним верствам населення,  надання та виплати державних допомог, житлових субсидій, компенсацій фізмчним особам, які надають соціальні послуги.

нема набору

″Відкриті дані в органах місцевого самоврядування: використання для прийняття рішень″

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета програми: Удосконалення
знань та навичок щодо оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками
інформації міської ради м. Кропивницький, зокрема виконавчим комітетом, управліннями,
комунальними
 

нема набору

″Організація і контроль за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів інфраструктури″

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчання: вивчення та практика застосування слухачами: основ реалізації
інфраструктурних проєктів на базі сучасних концепцій управління; інструментів
та джерел фінансування інфраструктурних проєктів, управління проєктами за
допомогою механізмів державно-приватного партнерства на...

нема набору