″АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ″

″Актуальні питання державної регуляторної політики″

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Реалізація державної регіональної політики

Опис програми:

Загальна мета програми: Удосконалення знань, умінь та навичок щодо здійснення державної регуляторної політики органами влади та місцевого самоврядування на місцевому (регіональному) рівні.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямована програма:

-           знання законодавства з питань регуляторної політики;

-           знання законодавства, що регламентує повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

-           знання законодавства з питань доступу до публічної інформації; професійні знання (визначення нормативно-правового (іншого) акта (проєкту акта) як регуляторного; додержання вимог законодавства при підготовці та прийнятті регуляторних актів, формуванні аналітичних документів у регуляторній діяльності; забезпечення доступу до відкритих регуляторних даних.

По завершенню навчання слухачі повинні демонструвати:

знання: 

-          рамкового та галузевого законодавства, що застосовується при здійсненні регуляторної політики органами влади та місцевого самоврядування;

-          вимог до розробки та порядку прийняття нормативно-правових актів місцевого рівня, що мають ознаки регуляторних;

-          структури та форм аналітичних документів, що створюються в процесі реалізації державної регуляторної політики;

-          новітніх інформаційних технологій, що застосовуються під час здійснення регуляторної політики; 

уміння: 

-          застосовувати вимоги нормативно-правових актів з питань державної регуляторної політики, місцевого самоврядування, запобігання корупції, доступу до публічної інформації, інших галузевих нормативно-правових актів при реалізації державної регуляторної політики


-          розробляти аналіз регуляторного впливу, Тест малого підприємництва;

-           здійснювати відстеження та перегляд регуляторних актів, складати відповідні звіти;

-          формувати сторінки офіційних сайтів органів відповідної влади з питань регуляторної політики;

-          формувати стандартизовані набори відкритих регуляторних даних.

Додаткова інформація:

Форма підсумкового контролю - співбесіда.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В

Вимоги до учасників навчання:
вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна,55

Кіровоградська

Інші програми за цим напрямом