ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН

Публічне управління в умовах демократичних змін

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Мета: підвищення спроможності державних службовців  та осіб вирішувати завдання і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування в  умовах  демократичних змін в Україні.

Тематика: публічна політика в умовах демократичних змін, механізми локальної демократії, подолання викликів досягнення Цілей сталого розвитку-2030 в умовах демократії, демократія участі як інструмент сталого розвитку, планування та впровадження стратегії розвитку громадисоціальні і гуманітарні права людини та їх забезпечення, соціальна політика демократичних держав.

Посилання на програму: https://dsum.edu.ua/uk/Certification-training

Додаткова інформація:

Вартість навчання: 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Викладачі на курсі

  • 16 років педагогічного стажу роботи на посадах науково-педагогічного складу університету, доцент. Понад 140 робіт та публікацій дослідженнь, що охоплюють аспекти державного управління, економіки природокористування, сталого розвитку, екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, стратегічного управління, регіонального та галузевого розвитку, публічного управління та адміністрування, лідерства. Детальніше
Місце проведення курсу

вул. Карпинського, 58, м. Маріуполь

Донецька

Інші навчальні заходи за цим напрямом