ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Опис програми:

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого рівня вищої освіти, освітнього ступеню «Магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється за денною та заочною формою навчання, обсяг програми становить 90 кредитів ЄКТС, метою програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері державного управління та публічного менеджменту на засадах оволодіння системою компетентностей.


Для кого призначена ця програма:

Необхідна кваліфікація слухача:
Наявність ступеня бакалавра


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25

Дніпропетровська

Інші навчальні заходи за цим напрямом