ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ "ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ""

Програмне забезпечення діяльності органів соціального захисту населення: використання програмно-технічного комплексу "Житлові субсидії""

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Технічні вміння

Опис програми:

Мета програми:

надбання слухачем умінь і навичок ефективного використання ПТК «Житлові субсидії» у своїй діяльності, що має забезпечити своєчасне призначення та виплату житлових субсидій.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 0,33 кредити ЄКТС

 Структура програми:

1. Основні режими ПТК «Житлові субсидії».

2. Інформаційно-пошукова система, система довідників, тарифи.

3. Призначення субсидій в ПТК «Житлові субсидії».

4. Обмін з організаціями для призначення житлових субсидій.

5. Технологія роботи у web-системі для забезпечення виплати пільг і субсидій у грошовій формі.

6. Розгляд останніх оновлень ПТК «Житлові субсидії» та проблемних питань стосовно роботи програми.

 Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

1. знання:

• структури ПТК «Житлові субсидії»;

• технології роботи ПТК «Житлові субсидії»;

• технології роботи у web-системі для забезпечення виплати пільг і субсидій у грошовій формі.

 2. уміння:

• проводити призначення та виплати житлових субсидій;

• вільно використовувати інформаційно-пошукову систему;

• вести довідники;

• проводити обмін інформацією з організаціями для призначення та про виплату житлових субсидій.

 3. навички:

• вільно користуватися ПТК «Житлові субсидії»;

• аналізувати відповіді від організацій (надавачів послуг) для призначення та про виплату житлових субсидій;

• провести призначення та виплати житлових субсидій;

• вільно користуватися web-системою для забезпечення виплати пільг і субсидій у грошовій формі.

Додаткова інформація:

Цільова група: 

  • 20 лютого 2020; 01.10.2020: спеціалісти управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад.

Викладач:

Богушинська Юлія Сергіївна - заступник начальника операційного відділу по автоматизованим системам, моніторингу, аналізу та соціальній статистиці Інформаційно-аналітичного центру по організації надання населенню допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і допомог департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

Миколаївська

Інші програми за цим напрямом