ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «В» (НЕ РІДШЕ ОДНОГО РАЗУ НА ТРИ РОКИ)

Програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 12.04.2022 №22-22
Напрям:
  • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Знання законодавства
  • Робота з інформацією

Опис програми:

Загальна мета: підвищення рівня компетентності, вдосконалення і розвиток умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі, роботи з інформацією, виконання на високому рівні завдань. Зменшення ступеня спротиву змінам та інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації та здатності сприйняття реформ, створення сприятливого робочого середовища.

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- знання законодавства з питань державної служби; 

- знання про права, свободи та обов’язки людини і громадянина;

- знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

- знання засад і принципів державної політики у сфері інформаційної безпеки;

- виконання на високому рівні визначених завдань;

- робота з інформацією

 

Цільова група: державні службовці категорії «В»

 

Тривалість програми: дистанційно в асинхронному режимі – до чотирьох тижнів; 

дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – до одного тижня

 

Форма навчаннядистанційна

 

Структура програми:

Обовязкові модулі програми

Модуль 1. Державна політика – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» 

Модуль 2. Безбар’єрність на державній службі – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» 

Модуль 3. Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці – платформа Moodle USG 

 

Вибіркові модулі програми

Модуль 6. Конфлікт інтересів на державній службі (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа онлайн-освіти Prometheus  

Модуль 7. Електронне декларування для державних службовців (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа онлайн-освіти Prometheus  

Модуль 8. Забезпечення доброчесності в органах державної влади (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа Moodle USG 

Модуль 9. Захист персональних даних (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra

Модуль 10. Доступ до публічної інформації (0,33 кредиту ЄКТС) – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» 

Модуль 11. Протидія торгівлі людьми (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra) 

Модуль 12. Дезінформація: види, інструменти та способи захисту (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа онлайн-освіти Prometheus 

 
Очікувані результати навчання:

ЗНАННЯ

- інструментів державної політики;

- законодавства про державну службу, а також нормативно-правових актів, що регулюють діяльність державного службовця;

- законодавства щодо протидії дискримінації, насильству та сексуальним домаганням;

- основ функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

- основних механізмів захисту прав людини, недискримінації та принципів безбар’єрності;

- основ забезпечення безпеки обробки персональних даних;

- методів протидії шкідливим інформаційним впливам.

УМІННЯ

- готувати аналітичні документи;

- здійснювати контроль стану виконання завдань та повноважень службової діяльності державного службовця;

- застосовувати механізми реалізації змін;

- реалізовувати заходи з протидії корупції у професійній діяльності;

- виявляти та аналізувати власні професійні моральні дилеми;

- застосовувати норми чинного законодавства, що регулюють інформаційну сферу та інформаційну безпеку в практичній діяльності.

НАВИЧКИ

- впровадження державної політики;

- виявлення та запобігання проявам корупції під час службової діяльності;

- ефективної роботи з інформацією;

- уникнення дискримінаційних практик у професійній діяльності;

- використання алгоритму дій у випадку виникнення конфлікту інтересів;

- впровадження принців доброчесності в органах державної влади;

- створення сприятливого робочого середовища.

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:


Подати заявку на Порталі управління знаннями.

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. Перед  реєстрацією перевірте актуальність даних у Вашому особистому кабінеті (назва установи, категорія посади, посада, номер телефону, електронна адреса).

Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання. 

Дистанційний асинхронний етап навчання складається з трьох обов’язкових модулів та двох вибіркових модулів програми. Посилання на онлайн-курси зазначені у «Структурі програми».

 

Для участі у наступному синхронному етапі навчання та отримання доступу до вебкабінету відеоконференції у ZOOM необхідно отримати та надіслати на електронну адресу контактної особи Вищої школи електронні сертифікати про проходження дистанційної частини курсу за темами трьох обов’язкових модулів програми (Модуль 1 - Модуль 3) та за темою двох вибіркових модулів програми (Модуль 6 - Модуль 12). 

 

Звертаємо вашу увагу, що генерація сертифікату за результатами дистанційного навчання на платформі студія онлайн освіти Educational Era (EdEra) може тривати до двох тижнів. Прохання це врахувати під час проходження дистанційного навчання з метою вчасного отримання сертифікату.

 

 

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відеокарти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

Контактна особа від Вищої школи публічного управління 

тел. (044) -223-49-28

електронна адреса: i.satyr@hs.gov.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.83

відгуків: 168
Рейтинг навчального заходу