ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ

Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18 травня 2022 р. № 31-22
Напрям:
  • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Командна робота та взаємодія
  • Професійні знання
  • Сприйняття змін
  • Цифрова грамотність

Опис програми:

Загальна мета :

формування професійних компетентностей державних службовців для вирішення основних завдань професійної діяльності та виконання своїх обов’язків в контексті системних реформ та професійно-психологічних перетворень у суспільстві.

Цільова група: державні службовці, які займають посади категорії «В»

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання;

сприйняття змін;

командна робота та взаємодія;

цифрова грамотність;

виконання на високому рівні поставлених завдань.

Перелік тем:

Модуль 1. Основи публічного управління та адміністрування в Україні.

Модуль 2 Запобігання корупції в органах державної влади та управління.

Модуль 3 Територіальна організація влади в Україні.

Модуль 4. Європейська інтеграція України.

Модуль 5 Державна кадрова політика.

Модуль 6. Культура ділового мовлення в публічному управлінні.

Модуль 7. Ефективна комунікація в державному управлінні.

Модуль 8. Етика державних службовців.

Модуль 9. Сприйняття змін в органах публічної влади.

Модуль 10. Управлінська риторика.

Модуль 11. Тайм-менеджмент.

Очікувані результати навчання:

знання: законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; основних напрямків здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні; проблем та перспектив співпраці між Україною та ЄС; принципів професійної етики державних службовців; шляхів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців; правил комунікації.

уміння: пояснювати сутність державної політики та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві; володіти інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах; налагоджувати взаємодію органів влади і громадськості в умовах розвитку демократичного врядування; аналізувати і самоаналізувати свої професійні дії.

навички: ефективного виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері професійної діяльності; створення у межах стандартів необхідних службових документів; володіння технологіями ефективного управлінського спілкування; соціально-психологічної адаптації власної поведінки до нових організаційних норм.

 

Додаткова інформація:

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 097-51-52-292 (Наталія Іщук)


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Залишилося 23 місць з 70.

Дати інших наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
08 Травня 2024 13 Травня 2024 31 Травня 2024 48 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

Львівська

Інші програми за цим напрямом