ПРАКТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄС: РЕАЛІЗАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Практика взаємовідносин України та ЄС: реалізація Угоди про Асоціацію

Загальна короткострокова програма

Опис програми:


1.     Загальна інформація

 

Назва програми

Практика взаємовідносин України та ЄС: реалізація Угоди про Асоціацію.

Шифр програми

ЗК/2019/011

Тип програми за змістом 

загальна

Форма навчання 

денна

Цільова група

Працівники  місцевого самоврядування,  V-VІІ категорії посад, державні службовці, категорії Б, В

Передумови навчання за програмою

Опрацювання нормативно-правової бази, а саме Угоди про асоціацію, зміни в  українському законодавстві до acquis ЄС та застосування великого обсягу acquis ЄС в правовій системі України.

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Об’єднані територіальні громади, Херсонська обласна державна адміністрація, райдержадміністрації та міськрайвиконкоми

 

Найменування партнера (партнерів) програми

Управління з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації       

Обсяг програми

                  16 години/ 0,53 кредиту

Тривалість програми та організація  навчання

                       

3 дні

Мова(и) викладання

Українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

Загальний

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

Знання законодавства

Професійні знання

Укладач(і) програми 

Левадна Т.В., магістр державного управління, заступник директора, начальник навчально-організаційного відділу  ХОЦППК, tati-leva@ukr.net, ks.cppk@ukr.net

 

 

2. Загальна мета

 

Ознайомити учасників семінару із засадами внутрішньої і зовнішньої політики України у сфері європейської інтеграції, поглибити інформованість посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців  щодо основних напрямків європейської інтеграції, співпраці України з Європейськими структурами.

Опрацювати теоретичне надбання європейської інтеграції у політичній, правовій і економічній сферах, яке будується на європейських спільних цінностях, визначених у статті 2 Договору про ЄС.

 

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

законодавчих актів щодо внутрішньої і зовнішньої політики України у сфері європейської інтеграції

уміння

формувати розуміння зовнішньополітичних пріоритетів державної політики, сучасних тенденцій глобалізації, реалізації інтересів міжнародних відносин, знаходити економічні зиски від виконання Угоди про асоціацію з ЄС

навички

набути практичні навички щодо реалізації законодавчих актів та інших нормативно-правових документів з питань асоційованого членства України в ЄС

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Лекції, тренінг, групове вирішення завдань, розв’язання ситуаційного завдання (в залежності від теоретичної підготовки слухачів )

 


Додаткова інформація:

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

 

загальна кількість годин / кредитів ЄКТС

аудиторні заняття

самостійна робота слухачів

Тема 1. Історія виникнення та становлення ЄС. Стуктура ЄС.

 

 

2

1

Тема 2. Правова та інституціональна система Європейського Союзу

 

 

3

 

Тема 3. Історія відносин Україна - ЄС

 

2

2

Тема 4 Угода  про асоціацію  між Україною, з однієї сторони, та ЄС і його державами-членами, з іншої сторони

 

4

1

Підсумковий  контроль результатів навчання

-

1

-

РАЗОМ

16 год./0,53

12

4

 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.53

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

73003, м.Херсон, пл.Свободи, 1

Херсонська

Інші навчальні заходи за цим напрямом