ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВИКРИВАЧАМИ КОРУПЦІЇ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВИКРИВАЧАМИ КОРУПЦІЇ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета: Підвищити спроможність працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з викривачами корупції в державному органі та ефективної реалізації своїх повноважень у сфері захисту викривачів

 Програма розроблена Національним агентством з питань запобігання корупції спільно з Українською школою урядування


Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- знання законодавства щодо запобігання корупції;

- професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Цільова група: уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування) 

 

Обсяг програми: 0,2 кредиту ЄКТС

Тривалість програми: два дні протягом тижня

 

Форма навчання: дистанційна

Дистанційна частина в синхронному режимі (режимі реального часу) передбачає участь у вебінарах, які  включають такі форми роботи: вебінар-презентація, вебінар-тренінг, проходження онлайн-тестування.

 

Структура програми:

Тема 1. Захист викривачів корупції: міжнародні стандарти та українське законодавство.

Тема 2. Організація роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з  викривачами корупції в державному органі.

Навчання в синхронному режимі ( режимі реального часу) – доступ до вебкабінету відео-конференції у ZOOM надається при реєстрації

 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

- міжнародних стандартів захисту викривачів;

- прав та гарантій захисту викривачів за законодавством України;

завдань, повноважень та прав уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів;

- порядку організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та  отримання, розгляду повідомленої через такі канали інформації;

- алгоритму співпраці з викривачами корупції, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом.

Уміння:

- реалізовувати повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів;

- надавати працівникам відповідного органу або особам, які проходять у них службу чи навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Навички:

- організації роботи з внутрішніми каналами та повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (отримання, реєстрація, розгляд, перевірка інформації);

- правильної ідентифікації повідомлення про корупцію та відповідно органу, до компетенції якого належить його розгляд;

- розробки механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

- надання працівникам та особам, які проходять службу або навчання або виконують певну роботу в державному органі, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

- проведення внутрішніх навчань з питань подання повідомлень про корупцію та захисту викривачів;

- забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.

Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо  участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні.

 

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

Контактна особа від Української школи урядування – відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ,

 тел. +38 (098) 350-33-23, Леся Миколаївна, +38 (093) 364-50-17 Вікторія Леонідівна

електронна адреса: trening-centr@usg.org.ua

 

 

 

 


Для кого призначена ця програма:


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.2

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
02 Листопада 2020 06 Листопада 2020 40 Безкоштовно переглянути
26 Жовтня 2020 30 Жовтня 2020 31 Безкоштовно переглянути
Місце проведення курсу

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом