ОПП «ПУБЛІЧНЕ ПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОПП «Публічне правління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

ОПП «Публічне правління та адміністрування» є сучасною, якісною та цікавою.

Рівень вищої освіти – другий (магістерський).

Набір дисциплін, які запропоновані для вивчення викликанні сучасними світовими тенденціями, викладаються викладачами професіоналами на високому якісному рівні.

По закінченню навчання присвоюється кваліфікація – магістр публічного управління та адміністрування 

Мета освітньої програми - професійна підготовка публічних службовців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Термін навчання 1 рік 4 місяці.
Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 90

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Вул. Івана Огієнка, 19

Київ

Інші програми за цим напрямом