ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Державний університету інфраструктури та технологій

Державний університету інфраструктури та технологій

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
тел. +380 44 482-51-26

Освітні програми провайдера:

ОПП «Публічне правління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

ОПП «Публічне правління та адміністрування» є сучасною, якісною та цікавою.

Рівень
вищої освіти – другий (магістерський).

немає набору