МОВНОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Мовнокомунікативний практикум для публічних службовців

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 22 червня 2022 р. № 48-22
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета - підвищення рівня володіння державною мовою, удосконалення комунікативної компетентності учасників навчання як культуромовних особистостей 

Структура програми

Тема 1. Мовна та комунікативна компетенції публічного службовця ХХІ ст.

Тема 2. Основні принципи, закони та форми професійного спілкування

Тема 3. Стилі комунікативної поведінки. Етикет у професійній комунікації

Тема 4. Невербальні засоби спілкування у професійній діяльності

Тема 5. Новації Українського правопису 

Тема 6. Лексичні норми в мовленнєвій практиці публічних службовців

Тема 7. Граматичний рівень професійного спілкування: морфологічні та синтаксичні норми й основні зміни

 

Підсумковий контроль результатів навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання    мовних норм,  зокрема основних змін Українського правопису;
традиційних та сучасних правил етикету ділового спілкування

уміння    застосовувати норми сучасної української літературної мови  в усній і писемній комунікації професійної сфери;
враховувати чинник адресата, комунікативну ситуацію для ефективного перебігу спілкування

навички виразного усного мовлення;
грамотного писемного мовлення

 
 

Додаткова інформація:

Навчання проводитиметься через сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку Zoom.  Напередодні навчання  на електронну пошту, яка буде вказана Вами при реєстрації,  надішлемо ідентифікатор, пароль конференції .

Довідки за тел. Волинського РЦПК 067 327 49 04   

 

Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

М. Луцьк, проспект Відродження, 24

Волинська

4.84

відгуків: 14
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом