ЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Лідерство в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Змішана
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18.05.2022 № 31-22
Напрям:
  • Розвиток лідерського потенціалу
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Лідерство
  • Прийняття ефективних рішень

Опис програми:

Мета програми

Розвиток лідерських компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

теоретичних основ лідерства таособливостей управлінської діяльностів новій парадигмі;

різниці в управлінських підходах: адміністрування, менеджменту, лідерства;

сутності психологічної готовності керівників до процесу управління;

впливу політичного лідерства на формування іміджу держави;

ролі лідерів в історії та сьогоденні

уміння

володіти інструментами ефективної комунікації;

управляти емоційним інтелектом;

формувати дієві команди;

мотивувати послідовників на досягнення результатів при виконанні завдань

навички

застосовування стандартів підготовки державно-політичних рішень з урахуванням технологій

використання психологічних закономірностей управління демократичного врядування;для аналізу конкретних управлінських ситуацій

Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Влада та вплив. Функції лідера в публічному управлінні

Тема 2. Лідерська парадигма в публічному управлінні

Тема 3. Стилі лідерства в системі публічного управління. Поведінкові концепції лідерства

Тема 4. Типології підготовки та прийняття управлінських рішень. Ситуативні теорії лідерства

Тема 5. Лідерство в системі органів місцевого самоврядування. Ціннісні теорії лідерства. Обслуговуюче лідерство

Тема 6. Вимоги до особистості лідера в публічному управлінні. Роль харизми

Тема 7. Розвиток емоційного інтелекту (EQ)  лідера

Тема 8. Розвиток потенціалу та самоменеджмент лідера в публічному управлінні

Тема 9. Роль лідера у формуванні команд, комунікації, взаємодії

 

Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
04 Червня 2024 06 Червня 2024 11 Червня 2024 20 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.91

відгуків: 84
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом