ЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Лідерство в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Змішана
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18.05.2022 № 31-22
Напрям:
  • Лідерство
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Лідерство
  • Прийняття ефективних рішень

Опис програми:

Мета програми

Розвиток лідерських компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

теоретичних основ лідерства таособливостей управлінської діяльностів новій парадигмі;

різниці в управлінських підходах: адміністрування, менеджменту, лідерства;

сутності психологічної готовності керівників до процесу управління;

впливу політичного лідерства на формування іміджу держави;

ролі лідерів в історії та сьогоденні

уміння

володіти інструментами ефективної комунікації;

управляти емоційним інтелектом;

формувати дієві команди;

мотивувати послідовників на досягнення результатів при виконанні завдань

навички

застосовування стандартів підготовки державно-політичних рішень з урахуванням технологій

використання психологічних закономірностей управління демократичного врядування;для аналізу конкретних управлінських ситуацій

Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Влада та вплив. Функції лідера в публічному управлінні

Тема 2. Лідерська парадигма в публічному управлінні

Тема 3. Стилі лідерства в системі публічного управління. Поведінкові концепції лідерства

Тема 4. Типології підготовки та прийняття управлінських рішень. Ситуативні теорії лідерства

Тема 5. Лідерство в системі органів місцевого самоврядування. Ціннісні теорії лідерства. Обслуговуюче лідерство

Тема 6. Вимоги до особистості лідера в публічному управлінні. Роль харизми

Тема 7. Розвиток емоційного інтелекту (EQ)  лідера

Тема 8. Розвиток потенціалу та самоменеджмент лідера в публічному управлінні

Тема 9. Роль лідера у формуванні команд, комунікації, взаємодії

 

Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
<p>Вища освіта</p>


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.8

відгуків: 8
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.6
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом