КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЯ

Комунікації та взаємодія

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Місцевий бюджет
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 28 вересня 2021 р. № 156-21
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

Загальна мета - формування професійних компетентностей державних службовців щодо ефективної комунікації та взаємодії у професійному середовищі. Розвиток умінь та начок партнерської взаємодії, управління конфліктами, проведення публічного виступу

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Комунікації та взаємодія у публічному управлінні

Тема 2. Управління конфліктами

Тема 3. Ази ораторського мистецтва

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання                                      основ ділової комунікації та взаємодії;

                                                    стратегій, тактик і технологій розв’язання конфліктів;

                                                     засобів змістового, мовленнєвого та психологічного впливу на авдиторію

уміння                                      налагоджувати партнерську взаємодію;

                                                 обирати оптимальну стратегію розв’язання конфлікту;

                                                  застосовувати прийоми ораторського мистецтва

навички                                    ефективної взаємодії: установлення та підтримування контакту,

                                                    передавання інформації, надання та отримання зворотного зв’язку;

                                                    поведінки у конфлікті, урегулювання та вирішення конфлікту;

                                                    підготовки та виголошення промови

 

Додаткова інформація:

Набір відкритий для державних службовців апарату та структурних підрозділів

місцевих адміністрацій та посадових осіб територіальних громад ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Довідки за тел. Волинського РЦПК 067 327 49 04   Ольга Мойсік


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Волинська

5

відгуків: 21
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом