HR-МЕНЕДЖЕМЕНТ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАНН

HR-менеджемент в органах місцевого самоврядуванн

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Управління персоналом в органах місцевого самоврядування
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання
  • Управління організацією роботи
  • Управління персоналом

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Трансформація функціоналу фахівців з управління персоналом органів місцевого самоврядування від виконання ними традиційних функцій з кадрового адміністрування до системи сучасного HR-менеджменту через формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації та психологічних установок HR-фахівця

Форма навчання:  дистанційна

Обсяг програми: загальна кількість годин – 12 годин/0,40 кредиту ЄКТС; дистанційних  занять – 10 годин, самостійна робота – 2.

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати

знання:

законодавства, що регулює питання управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування;

  сучасних підходів, інструментів і методів та особливостей управління персоналом в органах місцевого    самоврядування

уміння:

аналізувати можливості і прогнозувати професійний розвиток посадових осіб місцевого самоврядування та їх службову кар’єру, заохочувати просування по службі в органі місцевого самоврядування;

застосовувати на практиці сучасні інструменти прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та просування по службі;

формувати вимоги до професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування для цілей проведення конкурсного відбору, просування по службі в органах місцевого самоврядування;

   готувати проєкти організаційно-розпорядчих документів з кадрових питань

навички:

оцінювання ділових та професійних якостей посадових осіб місцевого самоврядування при відборі та проходженні служби в органах місцевого самоврядування;

визначення індивідуальних та спеціальних потреб посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у навчанні;

  організації підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування відповідного органу та депутатів місцевих    рад

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів  проводиться за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади ( НАВЧАННЯ ПЛАТНЕ). За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами: 0432-53-00-19 - методвідділ, 0432-67-33-82 - бухгалтерія.

Запрошуємо до співпраці!


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.4

Залишилося 44 місць з 50.

Місце проведення навчання

м. Вінниця, вул. Театральна,15

Вінницька

Інші програми за цим напрямом