ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ І ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Формування та розвиток професійних і особистісних компетентностей державних службовців

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Місцевий бюджет
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 28 вересня 2021 р. № 156-21
Напрям:
  • Антикорупційна тематика (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)
  • Публічне управління та адміністрування
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета навчання - підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців, формування знань, умінь та навичок для ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Законодавство про державну службу. Проходження державної служби.

Тема 2. Антикорупційне законодавство України.

Тема 3. Ділове українське мовлення.

Тема 4.  Управління конфліктами.

Підсумковий контроль результатів навчання.

 За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання законодавства про державну службу, про запобігання корупції;

державної мови;

основ ділового спілкування та управління конфліктами

уміння реалізовувати законодавство про державну службу, про запобігання корупції у професійній діяльності;

користуватися нормами сучасної української літературної мови в усній і писемній комунікації;

управляти конфліктами в колективі

навички дотримання існуючих процедур проходження державної служби, запобігання корупції;

вільного володіння державною мовою;

ефективної комунікації та взаємодії

 

Додаткова інформація:

Набір відкритий для державних службовців апарату та структурних підрозділів

місцевих адміністрацій  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Довідки за тел. 095 655 18 20  Тетяна Барабаш

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

місто Луцьк проспект Відродження, 24

Волинська

Інші програми за цим напрямом