ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Ефективна комунікація з громадськістю в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 14 лютого 2022 р. №11-22
Напрям:
  • Стратегічні комунікації
  • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета: удосконалення знань, умінь та навичок задля формування ефективної комунікації з громадськістю та спроможності розробляти дієві стратегії і програми публічних органів влади в цій сфері

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

·         професійні знання інструментів та технологій комунікації;

·         комунікація та взаємодія;

·         виконання на високому рівні поставлених завдань

 

Цільова група: державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

Тривалість програми: 3 дні

 

Форма навчання: дистанційна, онлайн

Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу)

 

Структура програми:

 

Тема 1. Комунікації з громадськістю у публічному управлінні

Тема 2. Види комунікацій і комунікативних зав’язків у публічному управлінні

Тема 3. Стратегічне планування комунікації у публічному управлінні

Тема 4. Організаційні основи функціонування підрозділів інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування

Тема 5. Антикризові комунікації

Тема 6. Консультації з громадськістю. Інструменти, процедури, технології громадської участі

 

Очікувані результати навчання:

 

 знання:

 понятійно-категорійного апарату, сутності та значення зав’язків з громадськістю в публічному управлінні;

 видів комунікацій та комунікативних зав’язків;

 механізмів підвищення ефективності використання інформаційно комунікативних технологій для взаємодії з громадськістю;

 принципів роботи органу публічної влади з громадською радою

 

уміння:

аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику;

представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для широкого

загалу результати їх діяльності;

розробляти стратегію і тактику зав’язків з громадськістю для органів державної влади та

органів місцевого самоврядування;

організовувати «ПР-компанії» у публічному управлінні

 

навички:

налагодження ефективної комунікації та партнерської взаємодії в органах публічної влади;

визначення проблемних питань в комунікації органів публічного управління та методів їх вирішення;

застосовування основних технологій зав’язків із засобами масової комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної влади

 

Назви вебплатформи через яку  здійснюватиметься дистанційне навчання:  Платформа для організації відеоконференцій Zoom

Додаткова інформація:

Шановні слухачі! Обов’язково ознайомтеся з додатковою інформацією за посиланням: https://drive.google.com/file/d/14k-d1dgQqn-r_-E54wMdzXodbZHpf6Vm/view?usp=sharing

 

Для державних службовців місцевих органів виконавчої влади Житомирської області навчання безоплатне. Вам надсилається окремий лист для реєстрації.

Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Залишилося 53 місць з 100.

Місце проведення навчання

м. Житомир, бульвар Новий, 5,

Житомирська

4.6

відгуків: 35
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом