НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
+380 44 5278653

Національний університет біоресурсів і природокористування України є вищим навчальним закладом VІ рівня акредитації, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність. В Університеті підготовка магістрів, докторів філософії (PhD) за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування й інших слухачів здійснюється за різними програмами за державним замовленням та на умовах договору.

Освітні програми провайдера:

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

1. Профіль
освітньо-професійної програми

зі
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
 

нема набору

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма

1. Профіль
освітньо-наукової програми 
зі
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
 нема набору