УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Управління змінами, які відбуваються у сфері державної служби

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 16 вересня 2022 року № 84-22
Напрям:
  • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Досягнення результатів
  • Лідерство
  • Прийняття ефективних рішень
  • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Мета загальної професійної (сертифікатної) програми

Підвищення рівня професійної компетентності слухачів у формуванні та розвитку здатності сприймати зміни, які відбуваються у державній службі, подолання опору змінам, приймати зміни та змінюватися, сприйняття змін та інновацій на підставі психодіагностики.

 

Структура програми (перелік назв модулів)

Обов’язкові модулі програми

Модуль 1. Теоретичні основи управління змінами;

Модуль 2. Організаційні зміни;

Модуль 3. Проблеми управління опором змін;

Модуль 4. Управління людськими ресурсами в процесі змін у сфері державної служби;

Модуль 5. Психологічні закономірності та розвиток здатності до змін;

Вибіркові модулі програми (слухачі мають обрати один)

Модуль 6. Професійний розвиток державних службовців в умовах змін;

Модуль 7. Основні підходи розвитку кар’єри у сфері державної служби під час змін.

 

Очікуванні результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

сутності понять «зміни», «управління змінами»;

природи, сутності та видів змін як об’єкта управлінських рішень;

чинників, що впливають на процес проведення організаційних змін;

сучасних методів та інструментів управління змінами;

технологій сприймання змін у сфері державної служби;

власного потенціалу сприйняття змін та інновацій на підставі психодіагностики

уміння

забезпечувати виконання плану дій щодо сприйняття змін;

визначати причини опору змінам;

визначати методи подолання опору змінам та їх стратегій;

застосовувати відповідні методи та інструменти подолання опору змінам;

приймати зміни та змінюватись;

формувати команди для управління змінами;

навички

мотивування персоналу на розвиток сприймання змін;

впровадження змін та інновацій;

реалізація проєктів змін;

виконання плану змін та покращень;

саморегуляції емоційного стану та поведінки в умовах змін

Гепірпосилання на сторінку вебсайту. Дистанційне віртуальне освітнє середовище Кропивницького інституту державного та муніципального управління http://vns.kidmu.com.ua; Zoom: https://usou.web.zoom.us.

 

Методи навчання, форми проведення навчальних занять

 

Програма включає такі форми роботи: відеоконференція в системі ZOOM, презентації до лекції, тренінги, самостійне опрацювання слухачем текстів лекцій, виконання завдань самостійної роботи, групове обговорення, самодіагностика, тестування, підсумкове тестування.

 

Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI

Вимоги до учасників навчання:

Вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Залишилося 20 місць з 20.

Дати інших наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
25 Червня 2024 26 Червня 2024 08 Липня 2024 17 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.89

відгуків: 53
Рейтинг навчального заходу