УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Управління змінами

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 31 січня 2022 р. № 9-22
Напрям:
  • Управління змінами
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Сприйняття змін

Опис програми:

Загальна мета - оволодіння практичними знаннями та одержання практичних навичок із організації процесу управління змінами, технології впровадження змін та сприйняття змін

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Природа, сутність, зміст та види змін, як об’єкта управлінських процесів

Тема 2. Підготовка до впровадження змін та їх планування

Тема 3. Теоретичні основи менеджменту змін у державному органі

Тема 4. Роль керівництва в менеджменті змін у державному органі

Тема 5. Розвиток державної організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам

Тема 6. Механізми реалізації змін. Моніторинг і контроль в управлінні змінами

Тема 7. Визначення ефективності менеджменту змін у державному органі

Очікувані результати навчання

За навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

природи, сутності, змісту, видів змін, як об’єкта управлінських процесів;

основних методів та підходів до реалізації змін в публічному управлінні та адмініструванні;

стратегій, технологій, механізмів та інструментів управління змінами;

причин виникнення опору змінам, методів подолання опору змінам;

основних технологій побудови команди для організації та управління процесами змін;

технологій аналітичного забезпечення управління змінами.

уміння

діагностувати недоліки об’єкта управління за допомогою конкретних методів;

формувати план змін об’єкта управління та оцінювати їх ефективність;

застосовувати традиційні і сучасні методи і технології управління змінами;

управляти змінами та реакцією на них, обирати ефективні стратегії управління змінами;

застосовувати методи управління опору змінами;

оцінювати ефективність змін, ефективно використовувати аналітичний методи та технології в управлінні змінами.

навички

 володіння основними технологіями управління змінами;

прийняття ефективних рішень з управління змінами, використовуючи різноманітні методи і моделі прийняття управлінських рішень;

володіння методами та практичними навичками оцінки потенційних стратегій реалізації змін;

володіння практичними навичками оцінки потенціалу співробітників в умовах змін;

володіння аналітичним інструментарієм для ефективного вирішення питань управління змінами.

 

 

Додаткова інформація:

Для довідок: 0504791191 Остропольська Євгенія Василівна


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Залишилося 37 місць з 50.

Дати інших наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
31 Травня 2024 03 Червня 2024 07 Червня 2024 49 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32

Донецька

Інші програми за цим напрямом