УКРАЇНСЬКА МОВА У ПРОФЕСІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ: МОВНОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРАКТИКУМ

Українська мова у професійній комунікації держслужбовців: мовнокомунікативний практикум

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Актуалізувати рівень загальномовної підготовки державних службовців; поглибити рівень володіння усною і писемною формами державної мови;узагальнити вміння і навички використання мовних норм відповідно до нової редакції Українського правопису; удосконалити комунікативну компетентність, формувати мовленнєвий етикет  ділового стилю у професійній діяльності; розвиватимовну та комунікативну компетентності державних службовців для якісного й компетентного виконання посадових обов’язків, передбачених Законом України «Про державну службу».  

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- Знання законодавства;

- Професійні знання;

- Комунікація та взаємодія.

Форма навчання - дистанційна. Обсяг програми 1 кредит ЄКТС.

Структура програми:

Тема 1. Українська мова у професійній діяльності державних службовців

Тема 2. Лексика і граматика усного та писемного мовлення фахівця.

Тема 3. Основні зміни в Українському правописі редакції 2019 року.

Тема 4. Культура усного і писемного мовлення.

Тема 5. Професійна культура спілкування та діловий етикет.

Тема 6. Мовнокомунікативна професіограма фахівця у публічній комунікації держслужбовця

     Оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом перевірки виконання індивідуальних завдань ( поточний контроль) та у формі комп’ютерного тестування (підсумковий контроль), де слухач повинен надати не менше 60% правильних відповідей.

    Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання не менше 60% успішності.

https://msn.khnu.km.uaДодаткова інформація:

Інші умови

Телефон для довідок 097-50-555-97


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
30 Серпня 2021 10 Вересня 2021 12 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

вул. Інститутська,11 м.Хмельницький 29016

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом