ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. СТРАТЕГІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. СТРАТЕГІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Опис програми:

Зміст семінару сприятиме забезпеченню рівня компетентності, необхідного для вирішення завдань професійної діяльності у зв’язку зі змінами у державній політиці.

Підвищення кваліфікації за програмою тематичного семінару  призначено для сільських та селищних голів, депутатів місцевих рад

 

Мета навчальної програми семінару:

 підготовка працівників органів місцевого самоврядування до вирішення комплексу соціальних, економічних, екологічних, демографічних, науково-технічних та інших проблем на місцевому рівні; ознайомлення з інноваційними підходами до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу

 

За результатами навчання слухачі повинні:

 

·  уміти практично застосувати принципи, форми, методи та інструментарій стратегічного планування

 

Тривалість семінару: одноденний, 8 годин (0,3 кредити)

 

Форми і методи проведення занять:

лекція, тренінг, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації, тестування

 

Форма контролю знань: співбесіда

Додаткова інформація:

Інформацію та умови проведення навчання уточнюйте за контактними телефонами

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

№ з/п

Назви тем

Загальна к-сть годин

Із них:

аудиторних

самостійна робота

1.

Запровадження стратегічного планування на місцевому рівні, як інструменту досягнення поставлених цілей та як форми територіального управління і господарської діяльності.

4

2

2

2.

Стратегія  збалансованого розвитку територіальної громади.

4

2

2

 

Всього: 0,3 кредити

8

4

4

 


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

73003, м.Херсон, пл.Свободи, 1

Херсонська

Інші програми за цим напрямом