СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ТА ГРОМАД

Стратегічне планування розвитку територій та громад

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 23 жовтня 2021 р. № 172-21
Напрям:
  • Проєктний менеджмент
  • Розвиток територіальних громад
  • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета програми:

Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування забезпечувати виконання програм регіонального розвитку з використанням методів стратегічного управління та планування, розробляти стратегії та проєкти регіонального й місцевого розвитку та управляти їх реалізацією.

Структура програми:

 

Тема 1. Основні поняття та цільова основа стратегічного планування розвитку території (громади)

Тема 2. Стратегічне планування із залученням громадськості: роль, технологія, комунікативне та організаційне забезпечення

Тема 3. Основні етапи формування стратегії розвитку територіальної громади

          Тема 4. Специфічні особливості проектів у сфері публічного управління
          Тема 5. Процес стратегічного планування. Управління реалізацією стратегії

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

- понятійно-категоріального апарату у сфері стратегічного планування;

- методологічних підходів щодо формування стратегій та проєктів регіонального та місцевого розвитку, забезпечення їх розробки та реалізації;

- специфічних особливостей проєктів розвитку територій та громад;

- способів залучення громадськості до розробки стратегій та проєктів.

 

Уміння:

- здійснювати аналіз сильних та слабких сторін території (громади), можливостей та загроз її розвитку;

- формулювати місію та стратегічне бачення розвитку території (громади);

- розробляти альтернативні варіанти вирішення проблем та оцінювати доцільність вибору базової альтернативи на підставі певних критеріїв;

- визначати зацікавлені сторони (стейкхолдерів) стратегії, формувати її інституційно-організаційне та фінансове забезпечення;

- розробляти концепцію базового стратегічного документу на основні визначених стратегічних пріоритетів та цілей розвитку;

- здійснювати декомпозицію стратегічних цілей до рівня проєктів регіонального та місцевого розвитку;

- формувати систему управління ходом реалізації стратегії, моніторингу та контролю виконання проектів з реалізації стратегічних цілей;

- презентувати стратегію розвитку громадськост.

 

Навички:

- застосування методів ситуаційного, стратегічного, SWOT-аналізу для оцінювання конкурентних переваг території (громади) та подальшого стратегічного планування її розвитку;

- швидкого визначення стратегічних та операційних цілей розвитку території (громади);

- визначення необхідного ресурсного забезпечення реалізації стратегії, залучення стейкхолдерів;

- комбінування різноманітних інструментів стратегічного планування та управління

 


Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Залишилося 37 місць з 70.

Місце проведення навчання

49000 м. Дніпро, просп. Яворницького,19

Дніпропетровська

4.75

відгуків: 23
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом