СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВЦЯ

Соціально-психологічні аспекти діяльності посадовця

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 22 червня 2022 р. № 48-22
Напрям:
  • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
  • Комунікація та взаємодія
  • Розвиток лідерського потенціалу
  • Сприйняття змін (для категорії "В")
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Комунікація та взаємодія
  • Лідерство
  • Прийняття ефективних рішень
  • Сприйняття змін

Опис програми:

 

Загальна мета:

Оволодіння теоретичними знаннями, отримання практичних і вмінь навичок в контексті соціально-психологічних складових діяльності публічного службовця, а саме:  організації та впровадження змін; підвищення рівня комунікативної компетентності; розвиток ефективного лідерства та відповідної психологічної культури керівника, активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління і управління іншими людьми; управління конфліктними ситуаціями та знання методів подолання конфліктів; запобігання та подолання стресових станів і синдрому професійного вигорання.

Очікувані результати навчання

знання: природи, сутності, змісту, видів змін, як об’єкта управлінських процесів; основних методів та підходів до реалізації змін в публічному управлінні та адмініструванні; причин виникнення опору змінам, методів подолання опору змінам; основних положень класичних теорій лідерства; передумов ефективного лідерського впливу; основних складових конфлікту та причин їх виникнення; шляхів вирішення конфліктів та їх попередження; існуючих технік ефективної комунікації; методів подолання синдрому професійного вигорання; теоретичних основ профілактики стресів

 

уміння: застосовувати традиційні і сучасні методи і технології управління змінами; використовувати методи управління опору змінами; удосконалювати власні комунікативні здібності;формувати власний стиль лідерства; попереджати внутрішньогрупові конфлікти та свідомо застосовувати стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях; проводити діагностику конфлікту та конфліктної ситуації; коригувати власну діяльність та міжособистісну взаємодію з метою підвищення ефективності праці підрозділу; діагностувати синдром професійного вигорання та його види; проводити профілактику, використовувати техніки та методи подолання професійного вигорання; застосовувати методики профілактики стресу в повсякденній професійній діяльності

 

 

навички: володіння основними технологіями управління змінами; прийняття ефективних рішень з управління змінами; володіння методами оцінки потенціалу співробітників в умовах змін; налагодження комунікативної взаємодії; володіння техніками ефективного спілкування; здійснення вибору ефективного стилю лідерства в організації; профілактики конфліктів; вірного вибору стилю поведінки під час конфліктів; ефективного планування і організації робочого процесу; застосування інструментів оптимізації використання часу; практичного застосування методів профілактики та подолання синдрому професійного вигорання; безконфліктного ділового спілкування, самодопомоги при стресі

 

 

Зміст програми

Тема 1. Психологічні особливості процесу управління в умовах змін.

Тема 2. Комунікативна компетентність публічного службовця.

Тема 3. Лідерство як соціально-психологічний феномен. Керівництво та лідерство.

Тема 4. Конфлікти та методи їх подолання.

Тема 5. Управління особистою ефективністю.

Тема 6. Професійне вигорання працівника публічної служби. Методи та техніки подолання синдрому професійного вигорання.

Тема 7. Стрес, способи виходу із стресових ситуацій.

 

Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за договором


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.4

Залишилося 20 місць з 50.

Провайдер
Місце проведення навчання

проспект Миру, буд. 43, місто ЧЕРНІГІВ, 14000

Чернігівська

Інші програми за цим напрямом