РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Реалізація стратегії євроатлантичної інтеграції України: реалії та перспективи

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 08 вересня 2023 р. №143-23
Напрям:
  • Євроатлантична інтеграція
Компетентності:
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета:

Поглиблення знань учасників професійного навчання щодо політичних, історичних, правових засад та суспільно-організаційних передумов реалізації курсу України на інтеграцію до Північноатлантичного Альянсу, ознайомлення з досвідом інтеграції країн світу до НАТО та системи міжнародної безпеки, формування навичок аналізу суспільно-політичних процесів, обґрунтування переваг євроатлантичного курсу України, сприяння реалізації плану змін.

                                                            

                                                                                                             

Цільова група:  державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад;  депутати місцевих рад.

                                

Структура програми:

Тема 1. Система міжнародної політики та безпеки. Місце в ній НАТО.

Тема 2. НАТО: етапи творення та трансформації.

Тема 3. Організаційно-управлінська та міждержавно-консолідаційна система діяльності НАТО.

Тема 4. Співробітництво Україна-НАТО: витоки, умови, особливості, здобутки.

Тема 5. Україна-НАТО: сучасний стан взаємин. Перспективи членства України в НАТО.

                                                                                                                            

Очікувані результати:

За результатами навчання учасники професійного навчання повинні демонструвати:

знання

-  сутності, етапів творення, розвитку та трансформації  Північноатлантичного Альянсу;

-  нормативно-правових актів щодо співробітництва та перспектив членства України в НАТО;

-  досвіду інтеграції країн світу до НАТО та системи міжнародної безпеки;

-  аргументів актуальності євроатлантичного курсу України;

-  механізмів реалізації систем та моделей забезпечення безпеки в Україні та світі;

уміння                                                                                                                

-  аналізувати міжнародні процеси взаємодії країн-членів НАТО та України;

-  застосовувати набуті знання щодо форм та методів євроатлантичної інтеграції України у професійній діяльності та роз’яснювальній роботі з населенням;       

навички                                                               

-  обґрунтування переваг євроатлантичного курсу України та необхідності входження України до системи міжнародної безпеки;

-  протидії медіафейкам щодо євроатлантичної інтеграції України.  

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців — працівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області.

Інші категорії учасників професійного навчання — на договірних засадах.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.27

Набір на програму не розпочато.

Викладачі на курсі

Місце проведення навчання

м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1

Запорізька

Інші програми за цим напрямом