РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Реалізація державної політики на регіональному та місцевому рівнях в умовах сучасних викликів

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 05 грудня 2022 року №128-22
Напрям:
  • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета:

Поглиблення знань та підвищення рівня професійних компетентностей публічних службовців задля підвищення ефективності їх професійної діяльності, зокрема, реалізації державної політики на регіональному та місцевому рівнях.

 

Цільова група:  державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування IV-VІІ категорії посад; депутати місцевих рад.

                           

Структура програми:

Тема 1. Дослідження середовища та процесів державної політики.

Тема 2. Реалізація державної регіональної політики в контексті сучасних викликів.

Тема 3. Реалізація державної політики відновлення та розвитку на місцевому рівні.

                                                               

Очікувані результати:          

За результатами навчання учасники професійного навчання повинні демонструвати:

знання                                                                             

-  основних напрямків державної регіональної політики в сучасних умовах;

-  сутності принципів доброго демократичного врядуванням як засадничих умов післявоєнного відновлення громад і територій;

-  механізму формування ефективної системи управління територіями;

уміння

-  застосовувати інструменти відновлення та подальшого регіонального розвитку;

-  забезпечувати ефективне використання місцевих бюджетів та здійснювати пошук додаткових джерел фінансування;

навички

-  моніторингу чинного нормативно-правового забезпечення державної політики відновлення, модернізації та євроінтеграції України;

-  прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях.

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців — працівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області.

Інші категорії учасників професійного навчання — на договірних засадах.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1

Запорізька

Інші програми за цим напрямом