РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ

Реалізація державної інформаційної політики: доступ до публічної інформації, електронне урядування та електронна демократія

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 23 жовтня 2021 р. № 172-21
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
  • Електронна демократія (зокрема використання інструментів е-демократії)
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Програма спрямована на розвиток компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення ефективної комунікації органу публічної влади із зовнішнім управлінським середовищем та громадськістю

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: комунікація та взаємодія, професійні знання.

 

Структура програми:

Тема 1. Доступ до публічної інформації та зв'язки з громадськістю

Тема 2. Організація зовнішньої комунікації органів публічної влади

Тема 3. Система електронної взаємодії як інструмент інформаційної безпеки

Тема 4. Сучасні стандарти в сфері інформаційної безпеки.

 

 

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

 

засад державної інформаційної політики України;

порядку забезпечення доступу до публічної інформації4

принципів взаємодії із засобами масової інформації;

сутності, значення, основних методів і принципів електронного урядування;

нормативно-правового забезпечення впровадження електронних публічних послуг, створення порталів органів публічної влади.

 

Уміння:

забезпечувати ефективну комунікацію органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства;

визначати форми ізаємодії із засобами масової інформації;

застосовувати технології та процедури забезпечення доступу до публічної інформації;

створювати структурні, архітектурні та функціональні моделі електронного урядування;

оцінювати рівень розвитку електронного урядування у межах окремих структурних підрозділів органів публічної влади та адміністративно-територіальних одиниць;

формувати інформаційні ресурси публічного управління у формі відкритих даних, здійснювати управління ними та забезпечувати їх захист.

Навички:

 

розроблення алгоритмів упровадження електронних публічних послуг;

використання новітніх інструментів цифрових технологій у професійній діяльності;

застосування  засобів захисту інформації.

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Залишилося 54 місць з 70.

Місце проведення навчання

49000 м. Дніпро, просп. Яворницького,19

Дніпропетровська

Інші програми за цим напрямом