ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НАДС)

Публічне управління та адміністрування (за державним замовленням НАДС)

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Магістри з публічного управління та адміністрування набувають поглиблених знань щодо новітніх особливостей реформування державної влади та територіальної організації влади, теоретичних засад і практичних аспектів прийняття публічно-управлінських рішень, навиків стратегічного планування та аналізу державної політики, обґрунтування напрямів реформування державної служби та впровадження технологій електронного урядування.

№ з/п НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Семестр  
1. ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1. Цикл професійної підготовки
1 Інформаційна політика держави / Information policy of the state 0  
2 Цифрова економіка України / Digital Economy of Ukraine 0  
3 Публічні комунікації / Public communications 0  
4 Управління державними програмами та проектами / Management of government programs and projects 1  
5 Місцеві ініціативи / Local initiatives 1  
6 Нормотворча діяльність / Rule-making activity 1  
7 Національна безпека держави / National security of the state 2  
2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ      
  2. Цикл професійної підготовки
8-11 Державна кадрова політика / State personnel policy 0-3  
Економічна політика держави / Economic policy of the state
Методологія і організація наукових досліджень / Methodology and organization of scientific research
Стратегія публічного управління/Public Management Strategy
Стратегічне планування / Стратегічне планування
Конкурентна політика держави / Competition policy of the state
Політичні інститути та процеси / Political institutions and processes
Проектне фінансування / Project financing
Інформаційні системи і технології в управлінні / Information systems and technologies in management
Конфліктологія та психологія ділового спілкування / Conflictology and psychology of business communication
Міжнародне публічне право / Public international law
Міжнародне співробітництво держав / International cooperation of states
Національні та міжнародні правові системи /
National and international legal systems
3. Практична підготовка
  Виробнича (переддипломна) практика 2  
4. Атестація
  Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист 3  


Термін навчання - 1 рік 4 місяці.

Форма навчання - заочна.

 

Додаткова інформація:

Набір здійснюється:
за контрактною формою(прийом документів – до кінця листопада, вступ – за результатами фахових випробувань (без ЗНО для осіб з повною вищою освітою). 
 
за державним замовленням (за результатом конкурсного відбору Національного агентства України з питань державної служби) – для державних службовців, посади яких належать до посад державної служби підкатегорії Б3 категорії "Б", категорії "В" та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до V-VII категорії посад в органах місцевого самоврядування
Вимоги до претендентів на навчання за державним замовленням:
  • посада державної служби підкатегорії Б3 категорії "Б", категорії "В" та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до V-VII категорії посад в органах місцевого самоврядування;;
  • ОС бакалавр (магістр), ОКР спеціаліст;
  • стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як 1 рік.
 
Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань, які включають:
  • фахове випробування;
  • випробування з іноземної мови (для учасників конкурсу від НАДС на навчаня за державним замовленням: ЄВІ 30 червня, реєстрація для складання ЄВІ - 11.05 - 03.06 2021)
  • співбесіду з питань, що стосуються державного управління.

Реєстрація для складання ЄВІ у Київському національному торговельно-економічному університеті розпочинається з 9:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року (деталі за телефоном (044) 529 61 45, 529 33 49, 067 220 52 30).

Етапи вступної кампанії
Строки проведення
Прийому заяв та документів
05 квітня-10 серпня
Проведення вступних випробувань
для навчання за державними замовленням: ЄВІ з іноземної мови - 30 червня (реєстрація - 11.05-03.06)
до 18 серпня
Зарахування вступників
до 25 серпня

 
Початок навчання – у вересні.
Місце проведення занять: м. Київ, вул. Чигоріна, 57 (ст. метро Печерська).
 
Перелік документів:
Заява встановленого зразка на ім’я ректора університету;
Диплом про вищу освіту з додатком (оригінали та копії);
Паспорт (пред’являється особисто), копії сторінок 1, 2, 11;
Копія довідки про присвоєння  ідентифікаційного  коду;
Свідоцтво про шлюб (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах: паспорті, дипломі);
Копія трудової книжки, завірена у відділі кадрів;
Довідка з місця роботи;
Чотири фотокартки розміром 3х4 см


Детальніше: http://ivk.knute.edu.ua/pidvischennya-kvalifikatsiyi-navchannya/publichne-upravlinnya-ta-administruvannya.html 

Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ

м. Київ, вул. Чигоріна, 57

т. +380445293349

ivk@knute.edu.ua

www.ivk.knute.edu.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:
ОС бакалавр, магістр ОКР спеціаліст


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 90

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Чигоріна, 57

Київ