ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Опис програми:

Магістри з публічного управління та адміністрування набувають поглиблених знань щодо новітніх особливостей реформування державної влади та територіальної організації влади, теоретичних засад і практичних аспектів прийняття публічно-управлінських рішень, навиків стратегічного планування та аналізу державної політики, обґрунтування напрямів реформування державної служби та впровадження технологій електронного урядування.


1. Цикл професійної підготовки

1

Економічна політика держави

2

Державна кадрова політика

3

Конкурентна політика держави

4

Регіональна політика держави

5

Аналіз державної політики

6

Стратегічне планування

7

Управління соціально-гуманітарним розвитком

 

2. Цикл професійної підготовки

8

Екологічна політика

Інституціональна економіка

Макроекономічний аналіз

9

Методика викладання у закладах вищої освіти

Методологія та організація наукових досліджень

Стратегія публічного управління

10

Гуманітарна політика

Інформаційна політика держави

Інформаційні системи і технології в управлінні

11

Конфліктологія та теорія переговорів

Нормотворча діяльність

Політичні інститути та процеси

Соціальна політика держави

Термін навчання - 1 рік 4 місяці.

Форма навчання - заочна.

 

Додаткова інформація:

Набір здійснюється:

за контрактною формою (прийом документів – до кінця листопада, вступ – за результатами фахових випробувань (без ЗНО для осіб з повною вищою освітою);

за державним замовленням (за результатом конкурсного відбору Національного агентства України з питань державної служби) – для державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці або посад, що віднесені до V-VII категорії посад в органах місцевого самоврядування (прийом документів – квітень-липень).


Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ

м. Київ, вул. Чигоріна, 57

т. +380445293349

ivk@knute.edu.ua

www.ivk.knute.edu.ua


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
ОС бакалавр, магістр ОКР спеціаліст


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Київ, вул. Чигоріна, 57

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом