ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», КВАЛІФІКАЦІЯ: МАГІСТР З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Програма призначена для формування і розвитку комплексу знань, умінь та навичок в управлінні та адмініструванні організаціями (установами) публічного сектору, що дозволяє слухачам стати лідерами та успішними публічними менеджерами, створює передумови для формування нової генерації фахівців в галузі публічного управління та адміністрування здатних здійснювати науковий і практичний супровід реформ в нашій країні, бути професіоналами своєї справи, відповідальними перед суспільством.

Програма спрямована на формування фахових умінь з управління та адміністрування в умовах електронного урядування, розробку і впровадження ефективних наукових та організаційних методів і структур управління, направлених на вирішення актуальних задач розвитку країни і суспільства.

    Фахівець з публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, вищих навчальних закладах, академічних установах, корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей, політичних партіях та громадських організаціях і здатний обіймати в цих установах керівників, провідних і головних спеціалістів підрозділів, керівників організаційних служб електронного урядування, керуючих справами; посади аналітиків, експертів, проектних менеджерів, радників, консультантів, спеціалістів по роботі з персоналом і зв’язків з громадськістю, науковими працівниками.

   Програма призначена для професійного навчання держслужбовців, голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників закладів охорони здоров’я та їх заступників.

Форма навчання: денна, заочна.

Тривалість навчання (кредити ЄКТС): 1 рік,4 місяці (90 кредитів ЄКТС)

Реалізація програми здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету, яка є випусковою за вказаною програмою. Сайт кафедри: https://opu.ua/kaf-ampr


Додаткова інформація:

Прийом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

Прийом на навчання на денну та заочну форму навчання.


Цільова група:

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра.


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 90

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

65044, Україна, м. Одеса, пр.Шевченка, 1

Одеська

Інші програми за цим напрямом