ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЗВОРОТНИХ ВОД

Організація та здійснення інструментально-лабораторного контролю зворотних вод

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
  • Ефективність аналізу та висновків

Опис програми:

Загальна мета програми - Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування, використання та охорони зворотних вод


За результатами навчання слухачі отримають:

знання: 

- про фундаментальні та прикладні аспекти наук про використання та охорону зворотних вод;

- про основні засади сталого розвитку та державної екологічної політики;

- про нормативно-правове та методичне забезпечення здійснення  інструментально-лабораторного контролю зворотних вод, сучасні методи вимірювань та обладнання для визначення складу забруднення води та зворотних вод;

- про принципи організації та здійснення інструментально-лабораторний контроль стану зворотних вод, управління ресурсами та персоналом, основні підходи до прийняття рішень.


Уміння:

- оцінювати екологічні ризики спричинені суб’єктами господарювання внаслідок забруднення та засмічення зворотних вод;

- організовувати та здійснювати інструментально-лабораторний контроль стану зворотних вод;

- уміти виконувати відбір проб та визначати забруднюючі речовини у воді та зворотних водах, оформляти акти відбору проб води та зворотних вод та протоколи вимірювань;


Навички: 

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища, зокрема у сфері використання та охорони зворотних вод;

- володіти основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки стану водних ресурсів, організації та здійснення інструментально-лабораторного контролю зворотних вод, в тому числі при здійсненні управлінської діяльності; 

- здатність вживати заходи впливу у разі виявлення порушень вимог законодавства про використання та охорону зворотних вод.
Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2

Київ

Інші програми за цим напрямом