НАВИЧКИ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ ДЛЯ ПОТРЕБ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ (ДИСТАНЦІЙНА+ ВЕБІНАРИ)

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби (дистанційна+ вебінари)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета програми:

 підвищення спроможності державних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати в учасників розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (стейкхолдерами)

 

Форма навчання: Змішана 

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС.

Програма дистанційного курсу – 4 тижні;

Очна частина  навчання  буде проходити у формі вебінарів протягом  5 днів,по  3 години на день,


Професійні компетентності: ведення ділових переговорів; обґрунтування власної позиції; ведення діалогу; управління конфліктами.


Програма складається із 5 онлайн сесій та передбачає виконання самостійних завдань:

Модуль 1. Основи побудови діалогу на публічній службі.

Модуль 2. Інструменти роботи із конфліктами на публічній службі.

Модуль 3. Інструменти медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби.

Модуль 4. Використання діалогових підходів у публічних громадських обговореннях.

Модуль 5. Організаційно-діяльнісна гра «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби»


 Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відеокарти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Очікувані результати програми:        

у результаті участі у навчанні  слухачі повинні знати:

-теорії конфліктів та медіації; 

- класифікації конфліктів та різні способи аналізу конфлікту;

- інструменти роботи із конфліктами на публічній службі;

-інструменти медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби;

- інклюзивні та гендерні аспекти в побудові діалогу;

- принципи побудови діалогу в публічних громадських обговореннях

визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

за результатами навчання слухачі повинні демонструвати уміння:

- розвинути здатність чути та сприймати думки та погляди інших учасників діалогу; 

- бути спрямованими на відкрите прийняття рішення, яке є найбільш прийнятним для усіх учасників діалогу, зокрема, враховує озвучені ними інтереси та потреби; 

- орієнтуватися на представлення різних поглядів та думок на предмет обговорення;

- бути здатним брати відповідальність за керування процесом діалогу;

- готувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;

- орієнтуватись на припинення конфліктної ситуації, обирати оптимальні стратегії розв'язання конфлікту;

- бути спрямованою на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об'єктивне обговорення проблемних питань;

- керувати своїми емоціями, розуміти емоції учасників;

- орієнтуватись на запобігання конфліктних ситуацій

- вміти активно слухати;

- вміти працювати із запитаннями;

- вміти застосовувати перефраз, рефремінг, резюмування

 Програму розроблено у співпраці з Координатором проектів ОБСЄ в Україні у рамках проекту «Діалог заради реформ і суспільного єднання в Україні» за фінансової підтримки Уряду Болгарії, Міністерства міжнародних справ Канади, Урядів Литви, Ліхтенштейна, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Японії».


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а Київ

Київ