МЕДІАЦІЯ ТА ПЕРЕГОВОРИ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

Медіація та переговори на публічній службі

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 03 травня 2024 р. № 76-24
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
  • Ведення переговорів, медіація
Компетентності:
  • Командна робота та взаємодія
  • Комунікація та взаємодія
  • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є надати державним службовцям, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»; посадовим особам місцевого самоврядування ІІ–VII категорій посад; депутатам місцевих рад поглиблені навички ведення переговорів та медіації, підвищити їхню здатність ефективно вирішувати конфлікти, сприяти співпраці та укладанню угод, які сприяють суспільному благу. Цей курс спрямований на формування розуміння принципів переговорів та медіації з урахуванням адміністративного контексту України, що сприятиме єдності, зростанню та розширенню можливостей державних органів і територіальних громад.

 

Обсяг програми: загальна кількість годин – 30 годин/1 кредит ЄКТС; дистанційних занять – 24 години, самостійна робота – 6 годин.

 

Очікувані результати:

знання:

ü основних форматів взаємодії сторін: переговори, медіація, фасилітована дискусія;

ü принципів та інструментів результативних переговорів, включаючи стратегії, стилі перемовників, аналіз позицій-інтересів, види маніпуляцій і способи протидії;

ü причин і стадій конфліктів, стратегій їх подолання;

ü структури і стадій медіаційного процесу, мети і ситуацій її застосування медіації, принципів медіації, основних інструментів медіатора;

ü нормативно-правової бази, що регулює медіацію в державному секторі, включаючи відповідні українські закони.

уміння:

ü вести планування та проводити результативні переговори, базуючись на виявлених інтересах сторін та уникаючи позиційних пасток;

ü застосовувати різні стратегії та інструменти для ефективного розв'язання конфліктів, враховуючи стадії розвитку конфлікту та його типи;

ü планувати і проводити медіаційну сесію, підтримувати продуктивного діалогу навіть у конфліктних     ситуаціях, забезпечуючи взаєморозуміння та співпрацю залучених сторін.

навички:

ü проблемно-орієнтоване мислення: Розвиток навичок ідентифікації проблем, аналізу альтернатив, та визначення оптимальних рішень у переговорних ситуаціях;

ü комунікація та активне слухання: Вдосконалення комунікативних навичок, зокрема, здатність активно слухати, асертивно заявляти про свої інтереси, використовувати позитивну мову і рефреймінг, виявляти несказане шляхом задавання питань, та ефективно висловлювати власні думки та почуття, задавати продуктивні питання, виявляти інтереси за заявленими позиціями;

ü емоційний інтелект: розуміння власних емоцій та емоцій інших, відновлення фізичного, емоційного і ментального енергетичних рівнів.

 

Перелік тем під час навчання:

1.    Формати взаємодії сторін при вирішенні питань, бар’єри і ризики на шляху досягнення домовленостей;

2.    Принципи та інструменти результативних переговорів;

3.    Управління конфліктом;

4.    Медіація, як спосіб досягнення оптимальних рішень;

5.    Правові засади медіації в Україні.

Додаткова інформація:

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 098-573-54-32 та електронною скринькою pidkvalification@dpu.edu.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Залишилося 60 місць з 60.

Місце проведення навчання

вулиця Університетська, 31, Ірпінь, Київська обл.

Київська

Інші програми за цим напрямом