ЛІДЕРСТВО В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Лідерство в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18 травня 2022 р. № 31-22
Напрям:
  • Розвиток лідерського потенціалу
Компетентності:
  • Досягнення результатів
  • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

Загальна мета :

розвиток в учасників навчання компетентностей, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності щодо здійснення лідерства та формування культури, сприйнятливої для здійснення змін, в органах публічної влади.

Цільова група: державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б».

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ведення ділових переговорів;

вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів.

Перелік тем:

Тема 1 . Стратегічна роль лідерства у реформуванні державної служби України.

Тема 2 . Сучасні моделі лідерства в управлінні органами публічної влади.

Тема 3.Компетенції керівника та управління поведінкою окремих людей у контексті викликів пандемії COVID-19.

Очікувані результати навчання:

знання: основних функцій менеджменту; теоретичних засад концепції та основних характеристик трансформаційного лідерства; основних складових стилю лідерства; основних елементів моделі організаційної поведінки на індивідуальному, командному та організаційному рівнях; підходів до управління талантами та елементів моделі залученості персоналу; інтегрального підходу та методу принципових переговорів (або переговорів по суті); етичних та неетичних характеристик харизматичного лідерства; концепції організації, що навчається, та основних характеристик емоційної компетентності лідера; основних сервісних та інноваційних  характеристик лідерства та організаційної культури.

уміння: розбудовувати спроможності лідерства на державній службі; вести ділові переговори; обґрунтовувати власну позицію; здійснювати трансформаційне лідерство; впроваджувати заходи з розвитку основних сервісних та інноваційних характеристик лідерства та організаційної культури.

навички: здійснення лідерства для підвищення ефективності діяльності за умов застосування гнучких умов праці; формування трансформаційного лідерства на всіх організаційних рівнях; ведення ділових переговорів та здійснення організаційних дій з забезпечення етикетно-протокольних аспектів ділових переговорів; ефективного модерування обговорень, баланс різних позицій, поглядів, точок зору; спілкування в умовах жорстких переговорів або критики; обґрунтування власної позиції через застосування методів storytelling, BOFF розвитку сервісних та інноваційних характеристик лідерства та організаційної культури для впровадження змін в органах публічної влади.

Додаткова інформація:

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 096-47-62-543 (Ірина Василина)


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Львівська

Інші програми за цим напрямом