ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Інструментальні аспекти демократичного лідерства: відповідь на виклики сучасності

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Змішана
Напрям:
 • Розвиток лідерського потенціалу
 • Публічне управління та адміністрування
 • Управління персоналом в органах місцевого самоврядування
Компетентності:
 • Командна робота та взаємодія
 • Лідерство
 • Прийняття ефективних рішень
 • Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів
 • Управління змінами

Опис програми:

Загальна мета: Формування лідерських компетенцій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах демократичного суспільства. Формування і розвиток у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування таких громадянських компетентностей, як: демократичне лідерство, комунікативність, толерантність, публічність; забезпечення можливості опанування навичок роботи в команді, практичних прийомів і методів роботи в групі, аналізу теоретичних положень і концепцій щодо лідерства і керівництва; розвиток навичок та вмінь подолання комунікаційних бар’єрів, а також знань, навичок та вмінь, потрібних для якісної зміни професійних компетенцій у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


МОДУЛЬ 1. Лідерство у публічному управлінні, інструментальні аспекти


Тема 1.1. Демократичне лідерство – шлях до кращого врядування

 • Сучасні напрями вивчення феномену лідерства у західній та вітчизняній літературі
 • Теорії лідерства: огляд та систематизація
 • Лідерство та керівництво


Тема 1.2. Інструменти формування та розвитку лідерства в органах публічної влади

 • Лідерство в публічному управлінні: виклики сьогодення
 • Сучасне демократичне лідерство для місцевого самоврядування
 • Демократичне лідерство як громадянська компетентність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування


МОДУЛЬ 2. Громадянська культура та формування комунікативної компетентності публічного службовця-лідера


Тема 2.1. Громадянські компетентності публічних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Культура в системі лідерства публічних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
 • Ціннісно-мотиваційні складові потенціалу лідера у публічних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 • Роль Я-концепції у створенні портфоліо публічних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як практичного інструмента самооцінювання власних лідерських якостей.

Тема 2.2. Комунікативна компетентність та діловий протокол та етикет у діяльності сучасних лідерів публічного управління

 • Технології формування комунікативного компоненту лідерського потенціалу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
 • Діловий протокол та етикет у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
 • Комунікації та комунікативні бар’єри в діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


ВИБІРКОВІ МОДУЛІ ПРОГРАМИ


МОДУЛЬ 3. Комунікативні технології. Переговори як інструмент управлінської комунікації.


Тема 3.1. Культура і тактика ведення ділових переговорів

 • Інформаційно-комунікативне забезпечення управлінських рішень
 • Вирішення внутрішньо організаційних конфліктів із застосуванням сучасних комунікативних технологій
 • Основні принципи ефективного спілкування
 • Невербальні засоби спілкування


Тема 3.2. Роль ділових комунікацій в управлінні організацією

 • Теорія ділової комунікації: сутність та типологізація
 • Ділова комунікація як спосіб розв’язування ділових проблем, вибір прийомів ведення переговорів
 • Електронне врядування – новий вимір ефективності влади.
 • Сутність та роль переговорного процесу, етика ведення переговорів
 • Ведення ділових переговорів із представниками іноземних держав


МОДУЛЬ 4. Емоційна лідерська компетентність публічного службовця.


Тема 4.1. Емоційний інтелект як домінанта успішності публічного службовця-лідера

 • Методики аргументованого переконання
 • Сутнісні засади емоційного лідерства
 • Шляхи формування та реалізації лідерства служіння
 • Засади ефективного командоутворення, ролі в команді


Тема 4.2. Емоційні стилі лідерства як фактор якісної діяльності публічного службовця

 • Роль лідерського потенціалу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у створенні ефективної команди
 • Управління конфліктами в діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
 • Лідерство в місцевому самоврядуванні

Додаткова інформація:

Загальний обсяг програми підвищення кваліфікації - 2 кредити ЄКТС (60 год.)

Форма навчання - змішана.

          Навчання за програмою відбувається за кошти фізичних та юридичних осіб.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
Передумови навчання за програмою відсутні


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Питання та відповіді щодо курсу

Місце проведення навчання

м. Харків, вул. Пушкінська 79/1 к. 216

Харківська

5

відгуків: 1
Рейтинг навчального заходу