ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Дотримання прав людини та протидія дискримінації

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Змішана
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18.05.2022 № 31-22
Напрям:
  • Дотримання прав людини та протидія дискримінації
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Командна робота та взаємодія
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета програми

     Формування комплексу професійних компетентностей учасників навчання щодо реалізації державної політики  з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації в органах публічної влади та органах місцевого самоврядування та  сприяння  формуванню в соціумі культури толерантності та протидії ксенофобії.

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

Норм Конституції України та міжнародних документів щодо утвердження та забезпечення прав людини;

національного та Європейського законодавства з питань прав людини та міжнародних актів щодо запобігання та протидії дискримінації;

систему прав і свобод людини, механізми їх захисту та відновлення;

гарантії прав і свобод людини та громадянина при здійсненні процедур затримання, реадмісії, повернення та видворення;

права людини під час утримання в пунктах тимчасового тримання;

систему процесуальних гарантій прав людини й громадянина під час провадження в справах про адміністративні правопорушення;

сутності та основних напрямків державної політики у сфері запобігання та протидії дискримінації;

видів відповідальності за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації.

уміння

 

застосовувати норми і принципи вітчизняного та міжнародного права у сфері захисту прав людини;

володіти достатніми уявленнями про діяльність держави, міжнародних та громадських організацій у сфері запобігання та протидії дискримінації;

приймати організаційно-управлінські рішення, керуючись основними принципами прав людини;

застосовувати отримані знання з метою гарантування прав і свобод людини та громадянина при здійсненні адміністративних процедур органами (підрозділами) публічного управління та органами місцевого самоврядування;

розрізняти види домашнього насильства, його прояви, розпізнавати первинні (найближчі) наслідки, аналізувати соціально-економічні, політичні права громадян та  вміти  користуватися наявними інструментами щодо запобігання та  подолання порушень прав людини.

навички

застосовування у своїй практичній діяльності антидискримінаційних норм національного законодавства;

співпраці у межах своїх повноважень з громадськими організаціями щодо забезпечення дотримання прав людини та протидії дискримінації;

проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед населення  щодо можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях. 

Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

     Навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відео-лекцій-презентацій, відео-лекцій, відео-конференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (офлайн) та у режимі реального часу (онлайн), консультативних форумів, самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури, виконання індивідуального практичного завдання (реферату).

 

Зміст програми

Тема 1. Права людини та протидія дискримінації в сфері публічного управління.

Тема 2.  Норми Конституції України та міжнародних документів щодо утвердження та забезпечення прав людини

Тема 3. Реалізація національної стратегії у захисті з прав людини.  Державна політика у сфері  попередження і протидії   торгівлі людьми

Тема 4. Взаємодія державних інституцій з міжнародними організаціями та ІГС у сфері забезпечення прав людини та протидії дискримінації

Тема 5. Підготовка пропозиції щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації

Тема 6. Провадження просвітницької діяльності з питань запобігання та протидії дискримінації

 

Тема 7. Позитивні дії та кращі практики їх застосування

 

 

 

 


Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Залишилося 25 місць з 30.

Дати інших наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
05 Грудня 2023 07 Грудня 2023 12 Грудня 2023 14 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.86

відгуків: 58
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом