АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Актуальні питання організації надання соціальних послуг у територіальних громадах

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • соціальний захист населення (СП)
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета:

підвищення рівня професійних компетентностей учасників професійного навчання щодо реалізації державної політики в частині надання населенню якісних соціальних послуг, зокрема механізмів її реалізації на регіональному та місцевому рівнях; удосконалення практичних умінь і навичок щодо визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах та забезпечення надання особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах усіх видів соціальних послуг.

 

Цільова група:  державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування IV-VІІ категорії посад.

 

Структура програми:

Тема 1. Організаційні та правові засади надання соціальних послуг.

Тема 2. Порядок організації надання соціальних послуг.

Тема 3. Алгоритм розвитку соціальних послуг у громаді.

Тема 4. Моніторинг та оцінка якості надання соціальних послуг.

                                                                                                 

Очікувані результати:

За результатами навчання учасники професійного навчання повинні демонструвати:

знання

-  нормативно-правових актів, що регламентують питання надання соціальних послуг;

-  чинників, що зумовлюють складні життєві обставини;

уміння

-  виявляти осіб/сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини;

-  забезпечувати надання базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їх потреб;

навички

-  здійснення оцінки потреб та складання плану надання соціальних послуг населенню;

-  планування заходів щодо організації надання соціальних послуг населенню територіальної громади;

-  роботи з реєстром надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців - працівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1

Запорізька

Інші програми за цим напрямом