ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
067 85555345 кафедра правових наук та філософії

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем, другим (магістерським) рівнем, третім (освітньо-науковим) рівнем.