ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
067 8555345 деканат факультету права, публічного управління та адміністрування

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем, другим (магістерським) рівнем, третім (освітньо-науковим) рівнем.