ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
067 85555345 кафедра права і публічного управління

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем, другим (магістерським) рівнем, третім (освітньо-науковим) рівнем.