ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Вінницька академія неперервної освіти

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Кафедра управління та адміністрування Тел.: (0432) 55-65-68, Моб.: 097-8905-176 Ел. адреса kafedraya@gmail.com Блог кафедри: http://metodokaf.blogspot.com/

Освітні програми провайдера:

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма
Повна назва закладу вищої освіти та структурного
підрозділу


нема набору

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програмаПовна назва закладу вищої освіти та структурного
підрозділу

нема набору

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма

Фахівець рівня доктор філософії.

За спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Галузь науки 28 Публічне управління та адміністрування.

Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Кваліфікації: доктор філософії в галузі 28 публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

З узагальненим об’єктом...

нема набору

КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

1. АКТУАЛЬНІСТЬ.

Корупція як явище
становить серйозну загрозу верховенству права, демократії та правам людини,
руйнує належне публічне управління та адміністрування, нівелює соціальну
справедливість, перешкоджає конкуренції й економічному розвитку,...

нема набору