ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2020 РОЦІ

Про організацію професійного навчання за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році

20 Лютого 2020

Відповідно до чинного законодавства державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники мають можливість реалізовувати своє право на професійне навчання (на підвищення кваліфікації та навчання в магістратурі за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”) за рахунок коштів державного бюджету.
 

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

У 2020 році прийом слухачів на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за рахунок коштів державного бюджету буде здійснюватися:

  • у Національній академії державного управління при Президентові України (м. Київ) та її Дніпропетровському, Львівському, Одеському та Харківському регіональних інститутах державного управління:

за денною формою навчання – для державних службовців категорій А, Б, В; посадових осіб місцевого самоврядування 1–7 категорій посад;

за вечірньою та заочною формами навчання – для державних службовців категорії А та підкатегорій Б1–Б2 категорії Б; голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників; посадових осіб місцевого самоврядування 1–4 категорій посад, детальніше…;

  • у закладах вищої освіти, які на конкурсних засадах будуть визначені виконавцями державного замовлення:

за заочною формою навчання – для державних службовців підкатегорії Б3 категорії Б та категорії В; посадових осіб місцевого самоврядування 5-7 категорії посад детальніше...

Строк навчання у магістратурах за денною, вечірньою та заочною  формами навчання складає 16 місяців.

 

На навчання у магістратурах за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за рахунок коштів державного бюджету прийматимуть осіб, які:

мають ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра;

працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування;

мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

*  у разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), то така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

У 2020 році прийом документів до магістратур розпочнеться з 01 квітня.

Перелік закладів вищої освіти, які у 2020 році розпочнуть навчання державних службовців (підкатегорії Б3 категорії Б та категорії В) та посадових осіб місцевого самоврядування (5–7 категорії посад) за спеціальністю  “Публічне управління та адміністрування”, буде оприлюднено на офіційному вебсайті НАДС та Порталі управління знаннями після проведення конкурсного відбору.

Детальніше з умовами вступної кампанії у закладах вищої освіти можна ознайомитись на їх офіційних вебсайтах.

 

Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

У 2020 році підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок коштів державного бюджету здійснюватиметься в:

  • Українській школі урядування;
  • інших закладах освіти, які на конкурсних засадах будуть визначені виконавцями державного замовлення.

 

В Українській школі урядування  буде проходити навчання

за загальними (сертифікатними) програмами:

державних службовців категорії “А”, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників;

державних службовців категорії “В” центральних органів виконавчої влади та інших державних органів;

фахівців з питань реформ;

уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;

 

за загальними короткостроковими програмами:

державних службовців категорії “А”, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників;

уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;

державних службовців, які є членами конкурсних комісій для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ;

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за напрямом управління персоналом;

державних службовців категорій “Б” та “В” і посадових осіб місцевого самоврядування 1–4 категорії посад за напрямами

європейська інтеграція;

євроатлантична інтеграція;

стратегічні комунікації;

за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами

державних службовців за напрямом податкова політика;

за спеціальними короткостроковими програмами

державних службовців за напрямом податкова політика;

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників сфери соціального захисту населення.

 

Також в Українській школі урядування державні службовці центральних органів виконавчої влади та інших державних органів матимуть можливість підвищити рівень володіння:

іноземною мовою за загальною професійною (сертифікатною) програмою;

державною мовою за загальною короткостроковою програмою.

 

З більш детальною інформацією про тематику програм підвищення кваліфікації, строки та категорії учасників навчання можна ознайомитись на офіційному вебсайті Української школи урядування у розділі “Навчання” за посиланням… або на Порталі управління знаннями.

 

У 2020 році заклади освіти, які будуть визначені виконавцями державного замовлення на конкурсних засадах, проводитимуть підвищення кваліфікації:

за загальними професійними (сертифікатними) програмами:

державних службовців категорії “Б”;

посадових осіб місцевого самоврядування 1–4 категорії посад;

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування за напрямами

 запобігання корупції;

управління фінансами;

за загальними короткостроковими програмами:

державних службовців категорій “Б” та “В” і посадових осіб місцевого самоврядування 1–4 категорії посад за напрямами

комунікація та взаємодія;

гендерна рівність;

забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю;

інформаційна безпека;

дотримання прав людини та протидія дискримінації;

стратегічне управління та планування;

управління змінами;

управління фінансами;

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування за напрямом

 запобігання корупції.

 

Також у 2020 році проходитиме навчання в Академії фінансового моніторингу  державних службовців за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою за напрямом фінансовий моніторинг у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

  •