ПІДГОТОВЛЕНО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ГОЛІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПЕРШИХ ЗАСТУПНИКІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ

Підготовлено Методичні рекомендації щодо організації професійного навчання державних службовців місцевих державних адміністрацій, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників

04 Листопада 2022

Колеги! НАДС підготовлено Методичні рекомендації щодо організації професійного навчання державних службовців місцевих державних адміністрацій, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників.

Вони містять роз’яснення з питань участі в  заходах щодо профнавчання в залежності від  займаної посади. Та  стануть у нагоді держслужбовцям, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», службам управління персоналом та керівникам місцевих державних адміністрацій. 

Документ підготовлено з метою надання методичної підтримки заінтересованим сторонам в питаннях забезпечення планування, організації та проходження професійного навчання, єдиного розуміння організаційних засад професійного розвитку. Це дозволить повною мірою реалізовувати права і обов’язки у  сфері професійного навчання, забезпечувати безперервність та гнучкість особистого професійного розвитку працівників, ефективно задовольняти індивідуальні потреби у формуванні та розвитку професійних комптентностей.