ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

Впровадження змін та прийняття управлінських рішень в органах влади

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 27 липня 2022 р. № 60-22
Напрям:
  • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Прийняття ефективних рішень

Опис програми:

Мета програмиоволодіння знаннями, розвиток умінь та здобуття практичних навичок із організації процесу впровадження змін; удосконалення професійних компетенцій публічних службовців для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 

Структура програми Процес впровадження та управління змінами в публічних організаціях. Опір змінам. Методи подолання опору персоналу при впровадженні змін. Лідерство та формування команди при впровадженні змін на публічній службі. Коучинг як інструмент впровадження та управління змінами. Сучасні методи впровадження та управління змінами на публічній службі. Управлінські рішення. Класифікація управлінських рішень. Особливості управлінських рішень у публічному управлінні. Моделі прийняття управлінських рішень у публічному управлінні. Ефективність управлінських рішень в публічному управлінні.

 

За результатами навчання слухачі отримають:

знання базових понять та інструментарію впровадження змін та управління ними в органі влади; причин виникнення опору впровадження змін та методів його подолання; змісту та інструментів впливу команди на впровадження змін; факторів впливу на процес прийняття ефективних управлінських рішень та шляхи їх мінімізації; технологій прийняття управлінських рішень; основних складових процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень; ролі органів державної публічної влади у процесі розробки, прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень;

уміння визначати причини та джерела організаційних, планових та ситуаційних змін на публічній службі; оцінювати проекти змін на публічній службі; оцінювати можливості впровадження змін в органах влади; аналізувати методи подолання опору персоналу впровадженню змін; використовувати методи, технології та засоби розробки, обґрунтування, прийняття й реалізації управлінських рішень; приймати ефективні управлінські рішення; оцінювати ефективність і результативність впровадження управлінських рішень;

 

навички володіння технологіями щодо запровадження змін в органах влади; виявлення потенційних можливостей і наслідків  впровадження запропонованих змін; організації та мотивації підлеглих на впровадження запланованих змін в органах публічної влади; проведення діагностики при аналізі прийняття управлінських рішень; володіння навичками планування, організації, ухвалення управлінських рішень і контролю за їх виконанням; приймати ефективні управлінські рішення та нести відповідальність за їх реалізацію. 

Додаткова інформація:

Шановні потенційні слухачі! Програма оплатна, за кошти фізичних та юридичних осіб.  ОБОВ’ЯЗКОВО ознайомтеся з додатковою інформацією на сторінці Центру професійного розвитку управлінських кадрів ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за посиланням: 

https://ipa.karazin.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/Informaciya_shodo_umov_prohodzhennya_pidvishennya_kvalifikaciyi_2024_2.pdf


Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Залишилося 30 місць з 30.

Місце проведення навчання

майдан Свободи, 4

Харківська

Інші програми за цим напрямом