″УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД″

″Управління об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад″

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Удосконалення знань та навичок щодо здійснення процесу управління комунальним некомерційним підприємством/підприємством комунальної власності територіальних громад. Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямована програма: 

 -           знання законодавства, що регламентує процес управління об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад;

-           знання законодавства з питань доступу до публічної інформації, конфлікту інтересів в ході реалізації професійних завдань, декларування, публічних закупівель;

-           впровадження змін в діяльність комунальних некомерційних підприємств;

професійні знання (підготовка фінансової документації, здійснення фінансового контролю, особливості проведення фінансового аудиту суб’єктів господарювання, додержання вимог законодавства про працю)

Додаткова інформація:

Програма розрахована на 30 годин. Підсумковий контроль - співбесіда.


Для кого призначена ця програма:

Необхідна кваліфікація слухача:
вища професійна освіта


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна,55

Кіровоградська

Інші навчальні заходи за цим напрямом