МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СПІВПРАЦІ ВЛАДИ І БІЗНЕСУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Методи та інструменти співпраці влади і бізнесу для вирішення соціально-економічних проблем

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
 • Стратегічне управління та планування
 • Управління публічними фінансами
Компетентності:
 • Професійні знання

Опис програми:

Обсяг програми: 30 годин ( 1 ЄКТС)

Партнер програми: Представництво Центру міжнародного приватного партнерства в Україні.

Цільова аудиторія: Державні службовці категорії «Б» і «В» та посадові особи місцевого самоврядування VII-II категорій

 Мета курсу: Розвиток та формування професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у забезпеченні взаємодії з бізнес-структурами для ефективного управління регіональним та місцевим економічним розвитком; вироблення умінь і навичок, необхідних для впровадження реформ; розуміння перспектив співфінансування соціально-економічних проектів та спільного впровадження реформ за участі ділових кіл; використання інструментів стратегічного планування та маркетингу територій; визначення джерел фінансування та індикаторів оцінювання регіонального та місцевого соціально-економічного розвитку.

Теми, що виносятся на розгляд: 

Тема 1. Комунікація органів влади і бізнес-спільнот. Суспільний простір як середовище взаємодії стейкхолдерів.

Тема 2. Етапи та методи співпраці органів влади та бізнесу на загальнодержавному та місцевому рівнях. Взаємодія місцевого самоврядування та приватного сектору в контексті децентралізації.  

Тема 3. Лобіювання та адвокація: нормативно-правові засади. Екосистеми та альянси як інструменти взаємодії  бізнесу і влади.

Тема 4. Конструктивні та деструктивні моделі взаємодії, аналіз регуляторного впливу. АРВ та М-тест.

Тема 5. Місцеві інструменти підтримки бізнесу: інституція бізнес-омбудсмена, відкрита регуляторна платформа.

Тема 6. Механізми створення нових економічних можливостей в громадах. Участь асоціацій у формуванні програм місцевого економічного розвитку.

Тема 7. Досвід, суперечності та перспективи діалогу "влада-бізнес": на прикладі митної проблематики. 

В результаті проходження курсу слухач знатиме: 

 • інструменти планування регіонального та місцевого економічного розвитку, їх застосування для вирішення конкретних управлінських завдань; 
 • шляхи модернізації публічного управління на принципах конституційності, законності, відкритості; 
 • інструменти реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку у забезпеченні реалізації реформ на регіональному та місцевому рівні; 
 • новітні підходи державно-приватного партнерства, його нормативно-правового та ресурсного забезпечення; 
 • законодавчі засади взаємодії бізнес-середовища з органами виконавчої влади, в тому числі, з представниками податкових, митних, судових органів.   
 • передумови, переваги і технології здійснення взаємодії органів влади з  представниками бізнес-середовища (спілки, асоціації, товариства тощо);
 • основні напрями вдосконалення публічної політики у сфері оподаткування та митної справи;
 • методи сприяння з боку органів публічної влади розвитку малого та середнього  бізнесу в Україні (бізнес-омбудсмен).


В результаті проходження курсу слухач умітиме:

 • встановлювати та підтримувати ефективну комунікацію між всіма зацікавленими сторонами: влада, бізнес, громадянське суспільство;
 • доводити ефективність взаємодії органів влади і бізнесу на регіональному та місцевому рівнях для вирішення конкретних завдань суспільного розвитку;
 • використовувати інструменти партисипації з метою диверсифікації джерел фінансування надання соціальних послуг населенню регіону, громади тощо;   
 • обґрунтовувати цілі та завдання формування бюджетів участі для розвитку об’єднаних територіальних громад;
 • створювати, організовувати та забезпечувати  діяльність консультативно-дорадчих органів соціально-економічного спрямування при органах публічної влади різних рівнів;
 • здійснювати аналіз регуляторного впливу як інструменту ефективної взаємодії між органами влади та приватним сектором;
 • запобігати конфлікту інтересів при залучені позабюджетних джерел фінансування для надання послуг населенню регіону, громади;
 • проводити аналіз вторинних джерел соціологічної інформації (опитування, анкетування, фокус-групи) з питань соціально-економічного розвитку громади.


Додаткова інформація:Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, площа Лесі Українки, 1

Київ

Інші програми за цим напрямом