ЛІДЕРСТВО НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Лідерство на державній службі

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
 • Розвиток лідерського потенціалу
Компетентності:
 • Лідерство
 • Управління змінами

Опис програми:

Обсяг програми: 8 годин ( 0,3 ЄКТС)

Цільова аудиторія: Державні службовці категорії «Б» і «В» та посадові особи місцевого самоврядування

 Мета курсу: Поглиблення теоретичних знань з проблем організації ефективного публічного управління та набуття практичних вмінь і навиків управління колективом, набуття і оволодіння індивідуальними та груповими навичками успішного менеджменту, напрацювання власного стилю ефективного керівництва.

Теми, що виносятся на розгляд: 

Тема 1. Лідерство на державній службі. Психодіагностика лідерства.

Тема 2. Процес прийняття управлінських рішень.

В результаті проходження курсу слухач знатиме: 

 • сутність, природу та ознаки лідерства, вимірів лідерства;
 • теоретичні основи ефективного публічного управління та лідерства на державній службі;
 • відмінностті роботи в групі (колективі) та командну роботу;
 • мотиваційні аспекти створення команди;
 • психологічний феномен лідерства і керівництва, типологію лідерів і стилів керівництва.

В результаті проходження курсу слухач умітиме:

 • застосовувати теоретичні знання з публічного управління та лідерства на державній службі;
 • моделювати «ефективні» команди;
 •  працювати  з різними командами;
 •  управляти конфліктами в групі;
 •  формувати власні стратегії успіху і лідерства; 
 •  вибирати власний стиль лідерства і керівництва;
 • створювати і утримувати лідерську позицію.Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, площа Лесі Українки, 1

Київ

Інші програми за цим напрямом