ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ

Етичні засади державної служби. Оновлення влади

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 24 жовтня 2022 року № 102-22
Напрям:
  • Антикорупційна тематика (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Професійні знання

Опис програми:

 Загальна мета - розвиток правової, управлінської компетенцій щодо реалізації антикорупційної політики в органах влади та органах місцевого самоврядування, а також функціональної компетентності щодо запобігання виникненню корупційних діянь, протидії проявам корупції і усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Обов’язкові модулі програми
Модуль 1. Етичні засади функціонування органів державної служби та місцевого самоврядування
Тема 1.1. Етика державного службовця та працівника органів самоврядування як засіб запобігання корупції
Тема 1.2. Суб’єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції: владні інституції та громадськість
Модуль 2. Основні засади запобігання корупції
Тема 2.1. Сутність корупції, корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень: поняття, причини, наслідки та правові основи запобігання
Тема 2.2. Антикорупційна політика. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопору-шенням. Превентивні механізми
Модуль 3. Нормативно-правове регулювання запобігання та протидії корупції в Україні
Тема 3.1. Адміністративно-правове забезпечення запобігання корупції
Тема 3.2. Корупція як загроза національній безпеці України. Особливості судового розгляду справ про вчинення корупційних правопорушень
Тема 3.3. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків
Вибіркові модулі програми
Модуль 4. Етичні аспекти антикорупційної політики України
Тема 4.1. Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції
Тема 4.2. Міжнародно-правові та національні етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
Модуль 5. Фінансова грамотність в умовах антикорупційного законодавства 
Тема 5.1. Основи фінансової грамотності сучасного публічного службовця. Декларування майна
Тема 5.2. Практична імплементація базисів фінансової грамотності в площині антикорупційного законодавства
Модуль 6. Відповідальність за вчинення та заходи впливу за вчинені правопорушення бюджетного законодавства в умовах антикорупційної реформи
Тема 6.1. Бюджетна система України, її принципи та основи бюджетного процесу
Тема 6.2. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства
Модуль 7. Управління корупційними ризиками
Тема 7.1. Оцінка корупційних ризиків
Тема 7.2. Юридично-психологічні основи запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування
 
Очікувані результати навчання
За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:
знання
сутності законодавчих і нормативно-правових актів щодо етичних засад державної служби та інформацію про їх зміни;
нормативно-правового забезпечення й інших умов діяльності щодо боротьби з корупцією в Україні;
передумов виникнення корупції;
механізмів протидії поширенню владних зловживань в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування;
особливостей організації контролю в органах виконавчої влади як засобу запобігання та протидії корупції;
підстав і порядку здійснення адміністративних дій у справах виявлення корупції;
правових засад відшкодування збитків завданих внаслідок вчинення корупційних діянь;
механізмів оскарження і відміни неправомірних рішень;
етичних засад державної служби;
шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців;
шляхів налагодження взаємодії і співпраці органів виконавчої влади з громадськими організаціями у сфері запобігання та протидії корупції;
особливостей використання досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією;
сутності державної антикорупційної політики України, пріоритетів, шляхів і принципів її реалізації;
провідних положень етичних кодексів, норм і стандартів поведінки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
сутності етичної відповідальності суб’єктів державної служби та органів місцевого самоврядування.
уміння
планувати та організовувати заходи, спрямовані на запобігання та протидію корупції;
організовувати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією;
організовувати та здійснювати контроль в органах виконавчої влади за дотриманням антикорупційного законодавства;
налагоджувати зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції;
визначати і застосовувати відповідні способи щодо вирішення протиріч і дилем у професійній діяльності;
розробляти пропозиції до нормативно-правових актів щодо оновлення влади та подолання корупції;
удосконалювати професійні та особистісні морально-етичні якості і позиції;
застосовувати механізми інформування,  консультацій, залучення громадськості до вироблення державної політики, побудови партнерських відносин з громадськістю.
навички
розроблення та впровадження антикорупційної програми юридичної особи;
належного і своєчасного реагування на пропозицію забороненого подарунка чи неправомірної вигоди, а також на виявлення предметів, які можуть бути забороненим подарунком чи неправомірною вигодою;
застосування порядку отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;
налагоджування та підтримання ефективних комунікативних каналів з державними службовцями установи (організації), керівництвом, фахівцями НАЗК, іншими органами антикорупційної діяльності;
застосування технік та технологій інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю, залучення громадськості до спільної діяльності – діалогу.
 
 

 

 

 

Додаткова інформація:

Для довідок: 0504791191 Остропольська Євгенія Василівна


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Залишилося 38 місць з 50.

Дати інших наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
31 Травня 2024 03 Червня 2024 14 Червня 2024 42 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32

Донецька