ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств, установ і організацій

Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Заклад післядипломної освіти

Заклад післядипломної освіти

Освітні програми провайдера:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: формування компетентностей керуючих справами (їх
заступників), начальників та спеціалістів організаційних відділів виконавчих
апаратів районних рад, рад об’єднаних територіальних громад щодо
результативного та ефективного...

нема набору

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:
підвищення рівня професійної компетентності слухачів, а саме знання  соціально-психологічних аспектів керівництва
в органах публічної влади та лідерства на публічній службі, опанування
сучасними управлінськими, та комунікативними технологіями, розширення компетентності
у сфері публічного...

нема набору

ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:
підвищення рівня професійної компетентності слухачів щодо гендерних аспектів
публічної служби
в Україні,
ознайомлення з теоретичним обґрунтуванням впровадження гендерних підходів в
діяльність органів публічної влади, гендерними особливостями самореалізації.

нема набору

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: сформувати комплекс
професійної компетентності слухачів щодо системи електронного урядування з
використанням новітніх інформаційних, комп’ютерних та комунікаційних
технологій, ознайомити слухачів з інформаційними технологіями як інструментом
вирішення управлінських завдань.

нема набору

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня компетентності слухачів із основних засад державної
соціальної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема з
питань специфіки і порядку забезпечення осіб з інвалідністю та інших категорій
населення транспортом та...

нема набору

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення
рівня знань з організації обміну службовою інформацією та набуття практичних
вмінь щодо підготовки та обробки електронних документів, організації та
здійснення електронного документообігу в системі «АСКОД», підвищення рівня
базових та правових знань з...

нема набору

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня
професійної компетентності слухачів щодо покращення якості надання житлово-комунальних
послуг,ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та особливостей
впровадження енергозберігаючих технологій та інновацій на місцевому рівні.

Форма навчання: очна (денна)   ...

нема набору

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ІЗ ВРАЗЛИВИМИ СІМ'ЯМИ ТА ДІТЬМИ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня компетентності слухачів із основних
засад державної соціальної політики та сімейно орієнтованої соціальної роботи,
з питань проведення соціальної роботи із вразливими сім'ями та дітьми на
території громади та надання якісних соціальних послуг.

нема набору

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ - ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності слухачів щодо основних засад державної політики у сфері запобігання
корупції та розвиток умінь та навичок необхідних для ефективного вирішення...

нема набору

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ТА РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: набуття слухачами нових вмінь та навичок щодо забезпечення
діяльності та підготовки органів державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і...

нема набору

ПОСЛУГА ПАТРОНАТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня компетентності слухачів із основних засад державної
соціальної політики та соціальної роботи з питань запровадження кращих практик
альтернативного догляду дітей, які тимчасово залишилися без батьківського
піклування, особливостей запровадження підходу «патронат...

нема набору

ПРОМОЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ЯК ЗАПОРУКА ЛОКАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності слухачів
щодо особливостей процесів інвестування на місцевому рівні, механізмів  залучення і використання міжнародної
технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних організацій для підтримки
розвитку територій.

Форма...

нема набору

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування щодо забезпечення захисту населення, територій,

нема набору

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: Підвищення рівня
професійної компетентності
у сфері туризму та курортів щодо розвитку ринку туристичних послуг, створення
та просування локальних туристичних продуктів та формування туристичних
дестинацій щодо забезпечення на регіональному та локальному...

нема набору

СПЕЦІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ для бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, рад об'єднаних територіальних громад та їх структурних підрозділів з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування, бюджетного процесу на місцевому рівні і фінансового забезпечення об’єднаних територіальних громад

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:  Вдосконалення знань з  питань організаційно-правових засад функціонування органів місцевого
самоврядування та підвищення рівня професійної компетенції з питань організації
бюджетного процесу і управління фінансовими ресурсами територіальних громад


нема набору

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:підвищення
рівня професійної компетентності слухачів із основних засад реалізації
державної політики в Україні у сфері культури, ознайомлення з сучасними
тенденціями державного регулювання розвитку культури як інструменту
економічного розвитку та інвестиційної 
привабливості регіону;...

нема набору

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування щодо
основних засад державної політики у сфері запобігання корупції та розвиток...

нема набору

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищити рівень знань
слухачів щодо основних засад державної політики у сфері розвитку туризму та
курортів, вмінь щодо реалізації стратегічних завдань розвитку туристичної
індустрії...

нема набору