ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

Таврійський державний агротехнологічний університ імені Дмитра Моторного

Таврійський державний агротехнологічний університ імені Дмитра Моторного

Заклад вищої освіти

Таврійський державний агротехнологічний університет акредитований за найвищим IV рівнем. Сертифікат про акредитацію РД-ІV № 0858814 від 27.06.2013 р. Ліцензія МОНУ серія АЕ №527424 від 02.10.2014 р. (наказ МОН України від 31.07.2014 р. № 2657л). Випускники одержують диплом державного зразка.

Освітні програми провайдера:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА напряму підготовки ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ освітнього рівня «МАГІСТР»

Освітньо-професійна програма

Публічне адміністрування
– регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність
суб’єктів публічного управління, пов’язана з реалізацією управлінських функцій
способами, визначеними в інструкціях, регламентах і процедурах, яка
концентрується на впровадженні в життя директив, розпоряджень, наказів тощо.

нема набору

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА спеціальності 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» освітнього рівня «БАКАЛАВР»

Освітньо-професійна програма

Публічне управління та
адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних
завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням
комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в
конкурентному середовищі, а також...


нема набору