НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
факс: (044)2054827

НМАПО імені П. Л. Шупика - є закладом післядипломної освіти, що діє в статусі бюджетної установи на засадах неприбутковості, згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами післядипломної освіти.
Органом управління НМАПО імені П. Л. Шупика є Міністерство охорони здоров’я України.

Освітні програми провайдера:

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень.

Ступінь, що присвоюється - Магістр.

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування.

Спеціалізація – «Публічне управління та адміністрування».

Освітня кваліфікація - Магістр публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я.

Обсяг освітньої програми магістра - Освітньо-професійна програма 90 кредитів...

нема набору