ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Приймальна комісія: +38 (056) 409 - 77 - 87 +38 (068) 222 - 60 - 54 priyom@donnuet.edu.ua

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є багатогалузевим закладом вищої освіти, що провадить освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, який забезпечує здобуття особами вищої та післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів та здібностей, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність. Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Європейської асоціації університетів, Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря та інших міжнародних організацій. Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів.

Освітні програми провайдера:

281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування

нема набору